Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

LES ANALYSES DU RBDH 

De sociaal verhuurkantoren in het oog van de storm · part 2


De groei bij de sociale verhuurkantoren is opmerkelijk. Ze beheren 7000 woningen. In de afgelopen drie jaar bedroeg de jaarlijkse toename meer dan 700 woningen.

Dat is het resultaat van een genereus overheidsbeleid (gewestelijk, federaal en gemeentelijk) dat erop gericht is de woningvoorraad ‘van sociale aard’ te stimuleren, bij gebrek aan een substantiële overheidsproductie. De groei is ook het gevolg van nieuwe partners voor de SVK’s: investeerders en promotoren die in grote aantallen nieuwe woningen aan hen leveren. Niet zozeer omwille van sociale redenen, maar omdat het rendabel is. Vandaag de dag zijn 1500 wooneenheden afkomstig van “nieuwe investeerders”.

Een instroom die de SVK-sector ook wel destabiliseert. Zozeer zelfs dat de Brusselse regering nu overweegt om de groei te plafonneren. Juist omwille van de grote privéprojecten, het beheer ervan en de gevolgen voor de begroting. Hoewel we een terugkeer naar een gezondere groei voor de sector toejuichen, dreigt een dergelijke ommezwaai de SVK’s en alle projecten waarvoor ze onmisbaar zijn, in moeilijkheden te brengen.

L’analyse complète ici ou à télécharger ici