Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

HOUSING ACTION DAY
28 MAART 2021

Huisvesting is een fundamenteel recht. Toch slapen vandaag de dag in België duizenden mensen op straat. Duizenden mensen kunnen hun huur niet betalen.

Duizenden mensen leven in ondermaatse of te kleine woningen en nog eens duizenden mensen zijn bang dat ze geen fatsoenlijke huisvesting of herhuisvesting kunnen vinden. Vaak voelen we ons alleen en machteloos ten aanzien van huisvestingsmoeilijkheden, we schamen ons, maar dit is een collectief probleem.

Huisvesting is een fundamenteel recht en we eisen dat het als zodanig wordt erkend. Het moet worden beschouwd als een van de pijlers van de sociale zekerheid op hetzelfde niveau als de gezondheidszorg en het onderwijs. De commodificatie van onze woonplaatsen ontneemt ons dit recht en we zijn hier om het te verdedigen.

Laten we ons mobiliseren voor ons recht op huisvesting !

Praktische informatie

🏡” De COVID-19 gezondheidscrisis van het afgelopen jaar heeft de reeds ondraaglijke situatie nog verergerd. Als er één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat huisvesting een BASISBEHOEFTE is.

Dat we allemaal een dak boven ons hoofd nodig hebben, een plek om te rusten, om voor onszelf te zorgen, om ons veilig te voelen, om ons thuis te voelen.

👊 Vandaag is het meer dan ooit tijd om onze eisen op straat en in het publieke debat te brengen! Het is tijd om het recht op huisvesting op de agenda te zetten!

📢 Zondag 28 maart 2021 :

1. Kom naar de bijeenkomst op het Vossenplein in 1000 Brussel om 15u. Op het programma : muziek, speechen, ateliers, ….

2. Organiseer of neem deel aan gedecentraliseerde acties voor het recht op huisvesting.

➡ Meer infos :

> Facebook
> http://www.housing-action-day.be
> https://housingnotprofit.org/housing-action-day