Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

HOUSING ACTION DAY
28 MAART 2020

Huisvesting is een fundamenteel recht. Toch slapen vandaag de dag in België duizenden mensen op straat. Duizenden mensen kunnen hun huur niet betalen.

Duizenden mensen leven in ondermaatse of te kleine woningen en nog eens duizenden mensen zijn bang dat ze geen fatsoenlijke huisvesting of herhuisvesting kunnen vinden. Vaak voelen we ons alleen en machteloos ten aanzien van huisvestingsmoeilijkheden, we schamen ons, maar dit is een collectief probleem.

Huisvesting is een fundamenteel recht en we eisen dat het als zodanig wordt erkend. Het moet worden beschouwd als een van de pijlers van de sociale zekerheid op hetzelfde niveau als de gezondheidszorg en het onderwijs. De commodificatie van onze woonplaatsen ontneemt ons dit recht en we zijn hier om het te verdedigen.

Laten we ons mobiliseren voor ons recht op huisvesting !

Praktische informatie

Gezien de gezondheidsomstandigheden in verband met de verspreiding van het COVID-19-virus zal de internationale actiedag uiteraard niet kunnen plaatsvinden zoals gepland.

Dit betekent echter niet dat de mobilisatie zal stoppen, vooral niet omdat de huidige crisis alleen maar de onrechtvaardigheden aan het licht brengt die in onze oproep aan de kaak worden gesteld.

Het collectief van de Belgische Huisvestingsdag werkt momenteel aan nieuwe eisen met betrekking tot de komende gezondheids-, sociale en economische crisissen!

Wij zijn te bereiken via ⟶ of schrijf naar info@housing-action-day.be.

Meer info volgt binnenkort !

> http://www.housing-action-day.be/fr
> https://housingnotprofit.org/housing-action-day
> [Group] Belgian Housing Action Day | Facebook