Het energieprestatiecertificaat voor woningen in Brussel voorspelt weinig goeds !

10/12/2010

De Brusselse Minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck, staat op het punt om aan de Regering twee besluiten voor te leggen over het energieprestatiecertificaat voor woningen die te koop of te huur worden aangeboden. De BBRoW heeft een grondige analyse gemaakt van de besluiten. Die analyse kan u raadplegen in bijgevoegd document (in het Frans).

Uit onze analyse blijkt dat de teksten grondige gebreken vertoont. Daarom roept de BBRoW de regering en minister van leefmilieu op om de teksten eerst nog grondig te verbeteren, zodat de kwaliteit van de energieprestatiecertificaten verzekerd is.

Zie ook ons persbericht van 10 december 2010 : Niet zo snel, minister Huytebroeck … Het energieprestatiecertificaat voor woningen kan zo niet worden goedgekeurd !