Art.23 # 40 - De VIHT vandaag en morgen. Welke perspectieven voor de thuislozen?

16/12/2010
De regering wil de verhuis-, installatie- en huurtoelage (VIHT) uitbreiden voor personen die een onthaalhuis of transitwoning verlaten. Hoe kan dit op het terrein worden gerealiseerd? Volstaat dit om de duizenden gezinnen te helpen die in moeilijke omstandigheden leven of gewoonweg zonder woning zitten?

In dit nummer van Art. 23 gaat het thematisch dossier over de Verhuis-, Installatie en Huurtoelage (VIHT). De Brusselse regering heeft plannen om de VIHT uit te breiden voor personen die een onthaalhuis of transitwoning verlaten. We bekijken welke perspectieven deze uitbreiding kan bieden. Een werkgroep met de betrokken verenigingen schuift een aantal concrete, praktische voorstellen naar voor.

In het tweede deel van het tijdschrift stellen vier verenigingen zich voor: LA RUE, Talita, Associations des Maisons d’Accueil (AMA) en Haard en Vrede.

INHOUD :

3_ Voorwoord
4_ Inleiding

5_ Dossier: De VIHT vandaag en morgen. Welke perspectieven voor de thuislozen?

DE VIHT VANDAAG
6_ Voorstelling van de VIHT
9_ De gebreken van de huidige VIHT en voorstellen ter verbetering
10_ Interview met Sylvie Longo, sociaal assistente bij Samenleven/Convivence
13_ De andere bestaande (huur)toelagen: van alles wat, in afwachting van beter !

DE VIHT MORGEN
15 _ Overzicht van de Brusselse thuislozensector
17_ De uitbreiding van de VIHT: politieke perspectieven en mobilisatie van de verenigingen
19_ De oprichting van een werkgroep over de uitbreiding van de VIHT
20_ Voorstellen van de werkgroep BBRoW/La STRADA voor de uitbreiding van de VIHT
25_ VIHT: forfait of inkomengebonden

BLIKKEN OP ELDERS
26_ De huursubsidie in Vlaanderen
27_ De Waalse huurtoelage: ADEL

CONCLUSIE
29_ De VIHT, een toelage die helpt, maar toch verbeterd moet worden.

30_ Kent-u... ?
- AMA
- Haarde en Vrede
- LA RUE
- Talita

Om Art. 23 te downloaden, klik op onderstaande bijlage.