Een aanbod aan woningen ontwikkelen dat betaalbaar is voor middelgrote inkomens

17/01/2011

In dit hoofdstuk komen slechts twee instellingen ter sprake. De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussel (GOMB) die in samenwerking met privé-promotoren woningen bouwt en die dankzij gewestsubsidies ongeveer 30% goedkoper dan de marktprijs verkoopt aan gezinnen met een middelgroot inkomen. En het Brusselse Woningfonds die vooral gekend is voor haar goedkopere hypothecaire leningen, maar toch ook woningen bouwt en verkoopt.

Zowel de GOMB als het Brusselse Woningfonds kunnen rekenen op een grote financiële steun van deze Regering. Concreet wil dit zeggen dat de GOMB met gewestsubsidies tegen 2014 zo’n 2.000 middelgrote woningen zou moeten realiseren en dat het Woningfonds jaarlijks ongeveer 1000 goedkopere hypothecaire leningen kan geven. Dit lijken indrukwekkende cijfers, maar de vraag naar goedkopere koopwoningen en hypothecaire leningen overtreft in ruime mate dit aanbod.

Bij de GOMB stellen we een aantal nieuwigheden vast.
Aangezien de terreinstock van de GOMB uitgeput raakt, lanceerde de instelling op 17 maart 2010 twee projectoproepen naar privé-promotors die eigenaar zijn van een terrein. Bedoeling is dat de promotors het project volledig zelf ontwikkelen (25 à 50% woningen en/of complementaire functies die verkocht worden voor een vrije prijs) en dat de GOMB met 30% gewestsubsidies tussenkomt voor het deel geconventioneerde woningen. Welke effecten deze nieuwe aanpak zal hebben op de uiteindelijke verkoopprijzen van de woningen, is momenteel nog niet duidelijk.
Op 30 september 2010 kondigde de GOMB ook aan dat ze ‘sociale koopwoningen’ op de markt wil brengen. Met die ‘sociale koopwoningen’ heeft de maatschappij personen voor ogen die minder dan 35.000 euro per jaar verdienen. Op dit moment zou twee derde van de klanten van de GOMB onder dat inkomensplafond vallen (belangrijke nuance hierbij is wel dat bij de GOMB voor gezinnen het tweede inkomen slechts voor de helft wordt geteld). De voornaamste bedoeling van dit nieuwe begrip van ‘sociale koopwoning’ bij de GOMB is om bij de BTW-administratie te kunnen pleiten voor een lager BTW-tarief van 6%.

Het beste nieuws op dat vlak valt echter te rapen bij het Brusselse Woningfonds. Na lange onderhandelingen met de BTW-administratie kon het Woningfonds in november 2010 aankondigen dat zij voortaan voor hun bouwprojecten kunnen genieten van een BTW-voet van 6% , in plaats van 21%. Voor het Woningfonds is dit ontzettend goed nieuws en een besparing van 20.000 euro per woning.

Minder goed nieuws is dat het Woningfonds nog altijd geen leningen toekent aan kandidaat-kopers van een GOMB-woning, zelfs niet voor de gezinnen met een laag inkomen. Deze mogelijkheid bestond nochtans een paar jaar geleden wel, maar werd omwille van budgettaire redenen geschrapt.

Bijlagen