De energiefactuur van de huurders en inwonende eigenaars verlichten

17/01/2011

Dit hoofdstuk van het regeerakkoord voorziet onder andere strengere energienormen voor de woningen van openbare actoren. Begin mei 2010 werd effectief aangekondigd dat voortaan de nieuwbouwwoningen van openbare actoren moeten beantwoorden aan de passiefnorm en dat de zware renovatieprojecten de lage energienorm moeten respecteren. In de nieuwe beheersovereenkomst tussen Gewest en BGHM spreekt men van een passiefnorm van 15 kw/m² voor nieuwbouw.

Andere aangekondigde maatregelen in dit hoofdstuk zijn een verhoging van het budget voor de energiepremies, een versterking van de sociale groene leningen en het aansporen van verhuurders en huurders om energiebesparende werken uit te voeren.

Minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck, kondigde op 21 september 2010 ook aan dat ze de middelen voor de ‘sociale groene lening’ via Crédal aanzienlijk zal verhogen en dat ze meer leningen wil afsluiten onder meer door de inkomensvoorwaarden op te trekken. Eind 2010 heeft de regering ook de wijziging van de energiepremies goedgekeurd, waarbij ondermeer de premie wordt aangepast aan het gezinsinkomen.

Maar we mogen niet vergeten dat in de meeste gevallen het eigenaar-bewoners zijn die beroep doen op de energiepremies en groene leningen. Wanneer de minister van leefmilieu en stadsvernieuwing meer instrumenten ter beschikking wil stellen van gezinnen met een laag inkomen, mag ze niet uit het oog verliezen dat 57% van de Brusselse gezinnen huurder zijn van hun woning, een percentage dat nog hoger ligt bij gezinnen met een laag inkomen.

Het regeerakkoord voorziet nochtans ook een verbetering van de energiekwaliteit van de huurwoningen, zonder dat de totale woonkost (huur+lasten) stijgt. Maar op dat vlak boekt deze regering tot nu toe geen vooruitgang.

Waar de zaken wel vooruitgaan is op het vlak van het energiecertificaat bij verkoop en verhuur van woningen. De Brusselse Minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck, staat op het punt om aan de Regering twee besluiten voor te leggen over het energieprestatiecertificaat voor woningen. De BBRoW heeft een grondige analyse gemaakt van de besluiten en stelt dat de kwaliteit van de certificaten te wensen zal overlaten. Terwijl dit certificaat zeker niet zonder belang is : niet alleen zal het aan de eigenaars tussen de 350 en 500 euro kosten, bovendien zal de energiekwaliteit van de woning volgens het Brusselse regeerakkoord ook gebruikt worden als criterium in de berekening van referentiehuurprijzen en als norm in de Huisvestingscode om te bepalen of een woning al of niet bewoonbaar is.

Bijlagen