Hulp bij de aankoop van woningen en steun aan nieuwe woonformules

17/01/2011

In dit hoofdstuk vinden we een beetje van alles terug.
De regering herhaalt hier (net als in hoofdstuk 5) dat zij het Woningfonds en de GOMB zal blijven steunen om de aankoop van de gezinswoning mogelijk te maken, maar kondigt wel een aantal technische wijzigingen aan. De leningsvoorwaarden bij het Fonds zouden worden herzien en de herverkoop van een GOMB-woning zou in principe pas mogelijk zijn na 20 jaar waarbij bovendien de meerwaarde van de woning gedeeltelijk gerecupereerd zou worden. In de nieuwe beheersovereenkomst van het Brusselse Woningfonds, goedgekeurd eind december 2010, wordt trouwens ook voorzien dat gezinnen met 3 kinderen en meer en jonge gezinnen (tot 35 jaar) binnenkort opnieuw voor aankoop van een GOMB-woning beroep zullen kunnen doen op een goedkope lening van het Woningfonds. Andere gezinnen met een laag inkomen zullen dit ook kunnen, maar tegen een hogere rentevoet.

Ook wil men minder klassieke vormen van eigendom steunen (coöperatieve projecten, co-eigendom). Op dit terrein zien we enige vooruitgang vaststellen : het Woningfonds zal 500 woningen bouwen waaronder een dertigtal intergenerationele groepswoniningen, en 40 woningen via de Community Land Trust formule (Een community Land Trust is een organisatie die koop- of huurwoningen produceert voor gezinnen met een laag inkomen, waarbij enkel de woning wordt gekocht en niet het terrein en waarbij een deel van de meerwaarde van de woning bij eventuele verkoop later teruggaat naar de Community Land Trust om zo de woning betaalbaar te houden). Op 23 juni 2010 heeft het kabinet van Staatssecretaris Doulkeridis trouwens een projectoproep gelanceerd voor een studie die moet nagaan op welke manier er in Brussel een Community Land Trust kan worden opgericht.

De Staatssecretaris voor Huisvesting heeft aan het Woningfonds tegen eind 2011 een concreet voorstel gevraagd voor de invoering van een verzekering tegen inkomensverlies voor eigenaars die een hypotheeklening afbetalen. Over deze verzekering die zorgt voor een beperkte, tijdelijke tussenkomst in de afbetaling werd in 2009 een ordonnantie gestemd door het Brusselse parlement.

Bijlagen