Sociale maatregelen zijn onontbeerlijk om de energiearmoede in Brussel te verminderen

16/06/2011

De situatie in Brussel draagt alle elementen in zich die bijdragen tot energiearmoede, : liefst 25% van de Brusselse bevolking moet leven met een inkomen onder de armoedegrens ; meer dan 40% van de woningen beschikt niet over dubbel glas of dakisolatie en de totale kostprijs voor gas en elektriciteit is er op 4 jaar tijd met 20% gestegen.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) heeft in haar laatste publicatie dit thema geanalyseerd, met als centrale vraag : draagt het beleid van de Brusselse regering om de energiekwaliteit van de woningen te verbeteren ook effectief bij tot het terugdringen van de energiearmoede bij de gezinnen met een laag inkomen ?

In Brussel bestaan er verschillende soorten steunmaatregelen die gezinnen moeten aanzetten om de energieprestatie van hun woning te verbeteren, ieder met hun eigen regels en voorwaarden : de energiepremies, de renovatiepremies, belastingaftrek, sociale groene leningen, federale groene leningen, …

Na analyse van al deze maatregelen is ook oordeel echter negatief : de publieke steunmaatregelen voor een betere energieprestatie van de woningen zijn onvoldoende toegankelijk voor gezinnen met een laag inkomen en de gezinnen die minder goed geïnformeerd zijn.

Voorstellen van de BBRoW

Het Brusselse gewest zou daarom de bestaande instellingen, organisaties en financiële middelen beter moeten coördineren in een gemeenschappelijk energie- en woonbeleid waarbij de klemtoon ligt, op de elementaire energiebesparende werken, op de huurwoningen, op de gezinnen met een beperkt inkomen zodat ook zij beschikken over een betaalbare, degelijke, energiezuinigewoning.

Om ook gezinnen met een laag inkomen te laten beschikken over een degelijk, betaalbare en energiezuinige woning, moet het Brusselse Gewest de toegang tot steunmaatregelen vereenvoudigen : een betere coördinatie van de bestaande instellingen en subsidies, fusie van bestaande premies, en een gemeenschappelijk huisvestings- en energiebeleid.

Die gemeenschappelijke huisvestings- en energiebeleid zou prioritair de klemtoon moeten leggen op :

-  sensibilisering over de noodzaak en voordelen van een zuiniger energieverbruik
-  een betere begeleiding van de gezinnen
-  de elementaire energiebesparende werken voor woningen van eigenaars en huurders
-  een beter systeem van voorfinanciering
-  een evenwichtig systeem van herverdeling van investeringskosten tussen verhuurders en huurders.

De BBRoW dringt aan op sociale maatregelen, naast de milieumaatregelen,zodat ook gezinnen met een laag inkomen de energieprestatie van hun woning kunnen verbeteren en hun energieverbruik kunnen verlagen.

Contacten:
Werner Van Mieghem, coordinator van de BBRoW – werner@rbdh.be
Ilham Bensaïd, communicatie – ilham.bensaid@rbdh.be

U kan de volledige tekst van de analyse hier lezen.