Een aanbod aan woningen ontwikkelen dat betaalbaar is voor middelgrote inkomens

06/09/2011

In Brussel zijn er twee gewestelijke instellingen die als taak hebben om middelgrote woningen te realiseren: de GOMB (Gewestelijke Ontwikkelings maatschappij voor Brussel) die in samenwerking met privé-promotoren woninen bouwt en die dankzij gewestsubsidies ongeveer 30% goedkoper dan
de marktprijs verkoopt aan gezinnen met een middelgroot inkomen en het Brusselse Woningfonds dat vooral gekend is voor haar goedkopere hypothecaire leningen, maar toch ook woningen bouw en verkoopt.

Op dit ogenblik wordt er onderhandeld over een nieuwe beheersovereenkomst voor de GOMB. De enige zekerheid die we nu hebben
is dat de GOMB verder woningen zal produceren. De laatste jaren gebeurde dat aan een ritme van minstens 200 woningen per jaar, de bedoeling is zelfs dat er tegen 2014 2.000 woningen worden gerealiseerd. Een grote uitdaging hierbij is het vinden van geschikte bouwterreinen. De grondreserve van de GOMB neemt immers af. Daarom heeft de instelling vorig jaar twee projectoproepen gelanceerd naar de privésector. Maar die oproepen hebben maar een matig succes gekend. Daarom pleit de BBRoW ervoor dat ook andere pistes worden onderzocht: de omvorming van kantoren in woningen en de toepassing van het Community Land Trust-principe.

Op 15 juli 2011 werd in het Brusselse parlement een ordonnantie gestemd over het sociale woonbeleid. Het voornaamste effect hiervan is dat de GOMB voor de bouw van haar woningen nu ook kan genieten van een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van 21% (net zoals het Woningfonds en de sociale huisvestingsmaatschappijen).

De BBRoW heeft geen bezwaren tegen dit principe, maar vindt dat een fiscaal cadeau aanbieden aan gezinnen met een middelgroot inkomen, zonder enig onderscheid in inkomen, weinig te maken heeft met een sociaal woonbeleid.

Deze BTW-verlaging biedt twee mogelijkheden: de GOMB kan met hetzelfde budget meer woningen bouwen of de verlaging wordt volledig of gedeeltelijk doorgerekend in het voordeel van de koper.

Het Brusselse Woningfonds heeft haar nieuwe beheerovereenkomst reeds in het voorjaar van 2011 getekend. De instelling krijgt de nodige middelen om de
komende jaren woningen te ontwikkelen voor middelgrote inkomens. In 2011
zullen 1.000 voordelige hypothecaire leningen per jaar worden toegekend en een boosterlening worden gelanceerd voor jonge gezinnen (onder de 35 jaar) tegen voordelige tarieven. In 2012 zullen bijkomende middelen worden vrijgemaakt voor de realisatie van 300 koopwoningen.

Een andere nieuwigheid is ook dat vanaf het najaar 2011 de gezinnen met 3 kinderen en de jonge gezinnen (tot 35 jaar) met een hypothecaire lening van het Woningfonds een woning van de GOMB zullen kunnen kopen. Ook de andere gezinnen zullen kunnen genieten van deze cumul, dankzij een verhoogde interestvoet van 0,5%.

Belangrijke steunmaatregelen die van de overheid veel middelen vragen.
Daarom vraagt de BBRoW dat het Gewest de eventuele meerwaarde van de
woning recupereert in geval van herverkoop of dat de woning in beheer wordt
gegeven aan een sociaal verhuurkantoor bij verhuur.

We kunnen concluderen dat deze regering volop de twee gewestelijke instellingen die gezinnen met een middelgroot inkomen helpen bij de aankoop van hun gezinswoning financieel steunt. Nieuw is de uitgebreide steun voor jonge gezinnen tot 35 jaar. Die intentie is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de andere gezinnen met een laag inkomen.

Bijlagen