De strijd tegen leegstaande en ongezonde woningen

06/09/2011

Deze Brusselse regering wil de strijd tegen leegstaande woningen aanpakken via twee belangrijke instrumenten: de uitvoering van de ordonnantie bestraffing leegstaande gebouwen en een versoepeling van het openbaar beheersrecht.

Het openbaar beheersrecht werd in april 2010 aangepast,
belangrijke obstakels werden weggenomen, maar toch heeft geen enkele gemeente tot nu tot het beheerrecht toegepast. De Staatssecretaris voor Huisvesting wil dit instrument nog verbeteren en lanceerde daarom een overleg met de sector. Dit is positief. Maar de Staatssecretaris liet ook verstaan dat hij aan twee elementen die volgens ons belangrijk zijn voor een effectieve toepassing niet wil raken: een betere definitie van een leegstaande woning en de aanduiding van een specifieke acteur voor het uitoefenen van het openbaar beheersrecht.

Wat de uitvoering van de ordonnantie ‘bestraffing’ betreft, gaan de zaken er traag op vooruit. Deze ordonnantie, goedgekeurd in april 2009, voorziet dat er een nieuwe gewestelijke dienst wordt opgericht die moet instaan voor de inning van een gewestelijke leegstandsboete en voorziet ook de mogelijkheid om bij de rechtbank van eerste aanleg een verzoekschrift in kortgeding tot stopzetting van de leegstand in te dienen, ook door erkende verenigingen.

De gewestelijke dienst zou moeten bestaan uit 5 personeelsleden. Hun aanwerving werd in juni 2010 door de regering goedgekeurd, meer dan een jaar later moet de Staatssecretaris voor Huisvesting melden dat die aanwerving nog altijd bezig is.

Wat de erkenning van de verenigingen betreft, daar gaan de zaken iets sneller. De regering heeft op 5 mei 2011 de BBRoW erkend als eerste vereniging die een verzoekschrift tot stopzetting kan indienen, maar ook klacht kan indienen bij de gewestelijke dienst of de gemeente die verplicht zijn om binnen de drie maanden te reageren en de verening moet informeren over de acties die ze hebben ondernomen tegen de eigenaar van het leegstaande gebouw.

We zijn tevreden met deze erkenning. Men moet echter niet vergeten dat de BBRoW en de verenigingen die nog erkend kunnen worden zijn kleine structuren. Het belangrijkste is dat er snel een efficiënte gewestelijke leegstandsdienst wordt opgericht voor een echte bestrijding van de leegstand.

Bijlagen