De energiefactuur van de huurders en inwonende eigenaars verlichten

06/09/2011

De verlichting van de energiefactuur van de Brusselaars is een van de grote strijdpunten van deze regering, en dat om milieuredenen als sociale redenen. Het energieverbruik van de woningen moet verminderen en de beste manier om dat te bereiken is om de energieprestatie van de woningen
te verbeteren.

De meest opmerkelijke vooruitgang in dit hoofdstuk is de invoering
van het verplichte energieprestatiecertificaat (EPC) vanaf 1 mei 2011 bij de
verkoop en vanaf 1 november 2011 bij het verhuren van woningen. Het EPC moet informatie geven over de energiekwaliteit van een woning, maar we hebben serieuze twijfels over de kwaliteit van het certificaat en de onpartijdigheid van sommige certificateurs.

Het regeerakkoord voorziet ook om de energiepremies uit te breiden, de sociale groene lening te versterken, een publiek-privaat partnership op te richten voor de voorfinanciering van energiebesparende werken en om de begeleiding van de gezinnen te verbeteren.

De renovatiepremies werden inderdaad aangepast, maar onvoldoende grondig om te voorkomen dat ze voornamelijk gebruikt worden door gezinnen met de nodige middelen. Het budget voor de sociale groene lening werd opgetrokken, maar de korte aflossingstermijnen van deze lening tegen 0%-interest maken dat gezinnen met een laag inkomen moeilijk toegang hebben tot dit systeem. En kort voor de zomer werd een projectoproep gelanceerd voor 5 lokale diensten voor de begeleiding van de gezinnen bij energiebesparende werken.

Voor de huurwoningen, waarvan de energiekwaliteit dikwijls te wensen overlaat, voorziet de regering ondermeer de invoering van een minimale energienorm in de Brusselse huisvestingscode, fiscale anmoedingsmaatregelen voor de verhuurder op voorwaarde dat de woonkost niet stijgt. Maar geen enkele van die beschermende maatregelen zijn tot nu toe ingevoerd.

We betreuren het dat de invoering van het energieprestatiecertificaat niet is
samengegaan met een evenwichtig systeem van kostenverdeling tussen
verhuurder en huurder. Minister van Leefmilieu Huytebroeck zou nu al
voorstellen moeten klaar hebben om de investeringkosten van energiebesparende werken evenwichtig te verdelen tussen huurder en verhuurder, zodat verhuurders worden aangemoedigd om die werken uit te voeren zonder de huurprijs nadien te sterk te verhogen. Een omvangrijke studie over die elementen wordt pas in september 2011 gelanceerd.

Bij de openbare woningen zien we dat de vermindering van de energieverbruik een belangrijk aandachtpunten is geworden bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Bijlagen