2012 - Verschillende verenigingen voeren actie tegen leegstaande woningen.

19/03/2012

La Ligue des Droits de l’Homme

De Ligue des Droits de l’Homme wil de gemeenten interpelleren over de mogelijkheid om leegstaande woningen te recupereren [1] :

-  Door een typebrief te versturen naar de burgemeesters en voorzitters van het OCMW.

-  Door de gemeenteraad te interpelleren. [2]

De Ligue nodigt u uit om ook in uw gemeente te handelen. Alle nodige documenten om dat te doen vindt u op de website van de vereniging.
Meer info vindt u hier

Huurdersunie Noordwijk

Ook de Huurdersunie Noordwijk stelt al jaren een lijst op van leegstaande gebouwen en verstuurt brieven naar de eigenaars ervan, in een aantal gevallen met goed resultaat.

Deze vereniging werd in 2012 erkend als vereniging die een vordering tot staking kan inleiden bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de eigenaars van leegstaande woningen.

De Équipes Populaires

De Équipes Populaires stellen ook een lijst op van leegstaande woningen in verschillende gemeenten in Brussel. Ze vergelijken het beleid van de gemeenten tegen leegstaande woningen (taksen, vaststellingen, renovatie, …) en sporen de gemeenten aan om het openbaar beheersrecht toe te passen.

Meer info

Opmerkingen

[1Zoals is voorzien door ‘artikel 134 bis van de gemeentewet, ingevoerd door de wet van 12 januari 1993 – ook de wet-Onkelinckx genoemd – dat aan de voorzitter van het OCMW de mogelijkheid geeft op leegstaande woningen op te eisen voor de huisvesting van daklozen en zoals is voorzien in de Brusselse huisvestingscode via het openbaar beheersrecht.

[2Artikel 89bis van de Nieuwe Gemeentewet.