Het openbaar woningenbestand uitbreiden en een nieuw evenwicht brengen in de gewestelijke spreiding van sociale en openbare woningen

15/05/2012

Een van de opvallende doelstellingen die is opgenomen in het Brusselse regeerakkoord is ‘het vastleggen van een norm van 15% kwaliteitsvolle woningen in openbaar beheer en met sociaal oogmerk op het grondgebied van alle gemeenten tegen 2020’.

We hebben in de woonbarometer van september 2011 reeds gezegd dat we niet akkoord zijn met de té ruime definitie die de Brusselse regering heeft gegeven aan het begrip ‘woningen in openbaar beheer en met sociaal oogmerk’, namelijk de sociale woningen, de woningen van gemeenten en OCMW’s, de woningen beheerd door sociale verhuurkantoren en het Woningfonds en zelfs de woningen aangekocht met een lening van het Woningfonds. Op basis van die ruime definitie bereiken nu al 8 Brusselse gemeenten de 15%. Zo gaat het snel natuurlijk.

De BBRoW pleit ervoor om een striktere definitie te hanteren die is gebaseerd op het aanbod van openbare huurwoningen voor gezinnen met beperkte inkomens. En bovendien moet het doel van 15% worden opgetrokken tot minstens 20% willen we een valabel antwoord kunnen bieden op de grote sociale vraag naar betaalbare woningen.

Het zou ook veel concreter worden wanneer gewest en gemeenten in overleg een gedetailleerd woonactieplan opstellen waarin, in functie het huidige aanbod en de sociale vraag op gewestelijk vlak, in detail wordt vastgelegd welk type woningen er moet worden gerealiseerd (doelpubliek, grootte, …) en op welke manier gemeente en OCMW en het gewest daartoe samen kunnen handelen.
Ons voorstel grijpt terug naar de ‘huisvestingsovereenkomsten’ waarvan Christos Doulkeridis in oktober 2010 verklaarde dat hij werk zou maken, in overleg met Minister-President Charles Picqué. De laatste tijd hebben we hiervan nog maar weinig gehoord. We roepen de regering op om zo snel mogelijk onderhandelingen op te starten met de gemeenten, zodat na de verkiezingen de huisvestingsovereenkomsten kunnen worden ondertekend.
De norm van 20%, een strikte definitie hiervan en de gemeentelijke huisvestingsovereenkomsten moeten ook moeten worden opgenomen in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), dat volgens het regeerakkoord een verplichtend karakter moet krijgen voor alle openbare administraties.

De Gewestadministratie en het kabinet van Charles Picqué zijn gestart met de voorbereidingen van dat GPDO. Verschillende voorbereidende ateliers vonden plaats, waarvan één over het thema ‘Omgaan met de bevolkingsgroei – huisvesting’. Ondanks de positieve en constructieve dynamiek in een aantal ateliers waarin ondermeer uitdrukkelijk werd gepleit voor veel meer sociale woningen, is het niet zeker dat de Regering hierop wil verder bouwen. Momenteel worden alle resultaten achter gesloten deuren besproken en gearbitreerd. Minister-President Charles Picqué verklaarde dat het GPDO pas in 2013 in openbaar onderzoek zou worden gebracht.