Een aanbod aan woningen ontwikkelen dat betaalbaar is voor middelgrote inkomens

15/05/2012

Dit hoofdstuk van het regeerakkoord bevat de maatregelen die zijn voorzien om de aankoop van een woning te ondersteunen. Dat de regering dit belangrijk vindt, blijkt al uit het feit van de zes voorziene maatregelen er al twee zijn voltooid en drie bijna voltooid zijn.

In Brussel zijn er twee gewestelijke instellingen die als taak hebben om middelgrote woningen te realiseren : de GOMB (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel) die in samenwerking met privé-promotoren woningen bouwt en die dankzij gewestsubsidies ongeveer 30% goedkoper dan de marktprijs verkoopt aan gezinnen met een middelgroot inkomen en het Brusselse Woningfonds dat vooral gekend is voor haar goedkopere hypothecaire leningen, maar toch ook woningen bouwt en verkoopt.

We zien dat de GOMB verder woningen blijft ontwikkelen. In 2011 heeft ze 233 woningen gerealiseerd. Maar of het doel van 2.000 woningen tegen 2014 zal worden gehaald is een andere vraag. Een belangrijke vraag is ook welk type van projecten de GOMB de komende jaren zal ontwikkelen. De instelling onderhandelt trouwens momenteel met het Brusselse gewest over een beheersovereenkomst. Maar politieke tegenstellingen maken de afloop van de onderhandelingen moeilijk. Het wordt tijd dat hier knopen worden doorgehakt !

Bij het Brusselse Woningfonds zien we een budgetverhoging met 1.5 miljoen euro tussen 2011 en 2012 om te komen tot 49 miljoen euro. Hiermee moeten in 2012 1.000 goedkope hypothecaire leningen en de boosterleningen aan jonge gezinnen kunnen worden gegeven.

We kunnen hier echter niet de ogen sluiten voor het financiële schandaal dat het Woningfonds heeft getroffen in 2011 met ongecontroleerde beleggingen in de Gemeentelijke Holding die failliet ging. De Staatssecretaris voor huisvesting verklaarde dat de Brusselse gezinnen hierdoor niet zullen geraakt worden en dat het Woningfonds zijn activiteiten zal kunnen verder zetten. Maar dit verdient een ernstig en onafhankelijk onderzoek.

Een belangrijke punt tenslotte voor de aankoop van de gezinswoning is de afschaffing van de federale woningaftrek vanaf 2014. De communicatie hierover van de ministers was vrij chaotisch. Belangrijk is dat de Brusselse regering tegen 2014 duidelijk maakt op welke manier ze die woningaftrek op regionaal vlak wil invoeren.

Het valt op dat de Brusselse regering haar voorstellen om de aankoop van een woning door gezinnen met een middelgroot inkomen te ondersteunen in grote mate realiseert.