De energiefactuur van de huurders en de inwonende eigenaars verlichten

15/05/2012

De verlichting van de energiefactuur van de Brusselaars is een van de grote strijdpunten van deze regering en dat om milieuredenen en vanuit sociaal oogpunt. Het verbruik en de energiekost van de woningen moet verminderen en de beste manier om dat te bereiken is om de energieprestatie van de woningen te verbeteren.

Vorig jaar werd het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht gemaakt bij de verkoop en bij het verhuren van woningen. Het EPC moet aan huurders en kopers informatie geven over de energiekwaliteit van een woning, maar op het terrein zien we nauwelijks certificaten en we blijven serieuze twijfels hebben over de kwaliteit van het certificaat en de onpartijdigheid van sommige certificateurs.

Het regeerakkoord voorziet ook om de energiepremies uit te breiden, de sociale groene lening te versterken en om de begeleiding van de gezinnen te verbeteren.

Voor de begeleiding van de gezinnen besliste de regering om zes Huizen van Energie en Ecobouw op te richten. De eersten zouden in het voorjaar 2012 moeten opengaan.

De energiepremies werden inderdaad verhoogd en de sociale groene lening versterkt, maar volgens ons nog altijd onvoldoende grondig opdat gezinnen met een laag inkomen meer toegang zouden hebben tot dit systeem. Bovendien worden nog altijd té weinig huurders of verhuurders bereikt met de energie- en renovatiepremies.

Voor de huurwoningen, waarvan de energiekwaliteit dikwijls te wensen overlaat, voorziet de regering ondermeer de invoering van een minimale energienorm in de Brusselse huisvestingscode, fiscale aanmoedingsmaatregelen voor de verhuurder op voorwaarde dat de woonkost niet stijgt. Maar geen enkele van die maatregelen zijn tot nu toe ingevoerd.

Het kabinet van Minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck heeft in september 2011 een omvangrijke studie gelanceerd over de impact van energiebesparende investeringen op de woonkost. Deze studie zou echter al veel vroeger moeten gevoerd zijn om bij de aflevering van de energieprestatiecertificaten meteen voorstellen te kunnen doen om de investeringskost van energiebesparende werken evenwichtig te verdelen tussen verhuurder en huurder.

De Brusselse regering kreeg eind 2011 ook een koude douche te verwerken toen de federale regering zonder enig overleg besliste om de belangrijke fiscale verminderingen voor energiebesparende werken af te schaffen (behalve voor dakisolatie). Dit is een streep door de rekening van veel eigenaars die werken wilden uitvoeren. De Brusselse Minister van Leefmilieu verklaarde hierop dat een hervorming van de energiepremies niet te verwachten is voor 2013. We roepen de Brusselse regering op om haar steunmaatregelen prioritair te richten op gezinnen met beperkte middelen.
De inspanningen om de sociale woningen energiezuiniger te maken zijn wel concreter.

De beheersovereenkomsten tussen de 33 Openbare Vastgoedmaatschappijen en de BGHM bevestigen dat bij de renovatie van sociale woningen de ‘laag energie-norm’ wordt gehanteerd en bij nieuwbouw de passiefnorm.

Bovendien werden 4 maatschappijen (Assam en Sorelo, De Anderlechtse Haard, De Brusselse Haard en De Lakense Haard) plus de twee federaties (VSH en FESOCOLAB) door Leefmilieu Brussel geselecteerd om Plannen voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) op te zetten en zo de energieprestaties van de gebouwen verbeteren en de energiefactuur van de huurders te doen dalen.

De regering wil ook de energiebesparing die de huurder van een sociale passiefwoning realiseren mutualiseren door een deel van de kostenbesparing in een fonds te storten dat kan worden gebruikt om energiebesparende werken uit te voeren in de andere sociale woningen. Het ontwerpbesluit hierover werd begin 2012 in tweede lezing goedgekeurd.