Hulp bij de aankoop van woningen en steun aan nieuwe woonformules

15/05/2012

Van de 7 voorziene maatregelen zijn er:

<baro|a=2|b=0|c=1|d=3|e=1|f=1>

In dit laatste hoofdstuk van het Brusselse regeerakkoord vinden we een beetje van alles terug, zonder veel samenhang en bovendien met maatregelen die ook voordien aan bod kwamen.

De opvallendste realisatie uit dit hoofdstuk is de inwerkingtreding van de Boosterlening voor jonge gezinnen bij het Brusselse Woningfonds sinds 1 september 2011. Specifiek voor gezinnen waarvan een persoon jonger is dan 35 jaar worden goedkope hypothecaire leningen gegeven aan rentevoeten vanaf 1.25%.

Een andere belangrijke maatregel waar we naar uitkijken is de uitbreiding van de termijn voor mogelijke verkoop van een GOMB-woningen van 10 jaar naar 20 jaar en de gedeeltelijke recuperatie van de meerwaarde bij die verkoop. Die maatregelen zouden in de beheersovereenkomst van de GOMB moeten opgenomen worden, maar de politieke tegenstellingen houden een akkoord hierover tegen.

Dit hoofdstuk is ook gewijd aan de nieuwe woonformules. De BBRoW apprecieert de steun die de Staatssecretaris voor Huisvesting geeft aan verschillende initiatieven voor alternatieve woonvormen : intergenerationeel wonen, Community Land Trust, ...

Onze barometer duidt voor dit hoofdstuk aan men voor 3 maatregelen nog niet begonnen is, voor 2 bezig is en dat er 2 voltooid zijn. Er is dus nog werk aan de winkel, maar onze evaluatie van dit hoofdstuk is eerder positief.