Een aanbod aan woningen ontwikkelen dat betaalbaar is voor middelgrote inkomens

17/01/2013

Dat de regering de realisatie van meer woningen voor gezinnen met een middelgroot inkomen belangrijk vindt en haar inspanningen niet spaart, blijkt uit het feit van de zes voorziene maatregelen er al vier zijn voltooid. Bijna een perfect traject.

De vooruitgang van de laatste zes maanden betreft in grote mate het Woningfonds en de GOMB (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel).

Het Brusselse Woningfonds :

Behalve het aanbieden van goedkope hypothecaire leningen (zie ook hoofdstuk 9) en huurhulp, ontwikkelt het Brusselse Woningfonds nog een andere activiteit : bouw/renovatie-verkoop projecten. De laatste jaren is het aantal dergelijke projecten uitzonderlijk hoog, door een hogere financiële steun door het Gewest. In 2011 bijvoorbeeld werden liefst 262 koopwoningen gerealiseerd.

Dit is een bevestiging van de wil van de Regering om de productie van koopwoningen te ondersteunen.
Maar het is moeilijk om de sociale impact van deze projecten in te schatten, omdat het Woningfonds geen gegevens publiceert over het socio-economische profiel van de kopers of over de verkoopprijzen van de woningen. Het lijkt ons aannemelijk om te stellen dat deze woningen relatief duur zijn, zelfs wanneer ze worden gerealiseerd tegen een BTW-voet van 6%. De meeste van deze woningen ontvangen immers geen specifieke subsidies van het Gewest en worden door het Woningfonds tegen kostprijs verkocht. Daarom concluderen we dat deze woningen, zelfs wanneer ze goedkoper zijn dan de privé-markt, niet altijd toegankelijk zijn voor gezinnen met een laag inkomen.

De GOMB :

De GOMB is ook een belangrijke speler op de markt van de koopwoningen. Ieder jaar realiseert deze instelling ongeveer 250 woningen die dankzij gewestsubsidies ongeveer 30% goedkoper dan de marktprijs verkocht worden aan gezinnen met een middelgroot inkomen.
Het Brusselse gewest heeft de GOMB opgenomen als een van de actoren van het sociale huisvestingsbeleid en op die manier een BTW-voet van 6% voor haar operaties mogelijk gemaakt. Een mooi fiscaal cadeau voor gezinnen die dit misschien niet allemaal nodig hebben. Bovendien werd die verminderde BTW-voet met terugwerkende kracht ingevoerd voor de gezinnen die vanaf 2009 een GOMB-woningen aankochten. De gezinnen met een middelgroot en hoog inkomen krijgen veel aandacht.

Ondertussen werkt de regering ook aan een wijziging van het subsidiëringsbesluit van de GOMB. [1] Een aantal aanpassingen zijn zeker positief te noemen. Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld om verplicht beroep te doen op een sociaal verhuurkantoor wanneer de eigenaar zijn GOMB-woning binnen een termijn van 20 jaar wil verhuren. Andere zaken zijn verontrustender. De tekst officialiseert de mogelijkheid voor de GOMB om ook woningen te produceren aan ‘vrije’ verkoopprijs. De BBRoW, die zich in de Adviesraad voor Huisvesting ook zo heeft uitgesproken, zijn de beschikbare grondreserves in Brussel te schaars om aan gesubsidieerde overheidsinstellingen dergelijke praktijken toe te laten.

We onthouden van dit hoofdstuk dat de regering een belangrijke rol blijft toevertrouwen aan Woningfonds en GOMB als producenten van koopwoningen. We erkennen ook dat de twee instellingen die rol efficiënt vervullen. De aangekondigde maatregelen van het regeerakkoord worden snel gerealiseerd, en dat in tegenstelling met andere, moeilijker hoofdstukken.
Uiteraard wil de regering op die manier middelgrote inkomens in het Gewest houden of aantrekken. Zij zijn de grote winnaars van dit beleid.

Hierbij vindt u de gedetailleerde tabellen van de woonbarometer van december 2012.

Voorlopig in het Frans, de Nederlandse vertaling volgt.

Opmerkingen

[1In oktober 2012 werd het voorstel in eerste lezing aan de Regering en aan de Adviesraad voor Huisvesting voor advies voorgelegd.