De energiefactuur van de huurders en de inwonende eigenaars verlichten

17/01/2013

De verlichting van de energiefactuur van de Brusselaars is terecht een van de aandachtspunten van deze Regering. Brusselaars met een laag inkomen wonen nog te vaak in een slecht geïsoleerde woning, met hoge energiekosten en een zware woonkost tot gevolg. Het Observatiecentrum van de Huurprijzen 2011 leert ons dat, ondanks een geleidelijke comfortverbetering, 25% van de geënquêteerde huurders klachten heeft over de slechte staat van de ramen en de warmte-isolatie.

Begin 2011 werd het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht gemaakt. Dit certificaat geeft aan kandidaat-huurders en -kopers informatie over de energiekwaliteit van een woning en zo de (theoretische) mogelijkheid bewust te kiezen voor een energiezuinige woning. Een jaar later zijn er al zo’n 60.000 EPC’s opgesteld. Op een jaarlijks totaal van zo’n 15.000 verkochte woningen en 63.000 verhuurde woningen is dit een goed resultaat. .

Maar ondanks het hoge aantal uitgereikte EPC’s zien we zeker in de in de huuraankondigingen, maar ook in de verkoopadvertenties nog veel te weinig verplichte informatie over de energieprestatie van de woning. De meeste EPC worden in de praktijk pas overhandigd na het ondertekenen van de huurovereenkomst of de verkoopcompromis. Bovendien blijven we zitten met serieuze twijfels over de kwaliteit en de onpartijdigheid van een aantal certificateurs.

Hierover gecontacteerd, verklaart het kabinet van de Minister voor Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck, dat ze samen met Leefmilieu Brussel de komende maanden werk willen maken van een sensibilisering van de immobiliënsector en een striktere controle van de certificateurs. Van een sanctionering van de eigenaars die hun woning aanbieden voor verkoop of verhuur zonder EPC is voorlopig geen sprake.

Goede, objectieve informatie over de energiekwaliteit van een woning blijft nodig. Ondersteuning bij de uitvoering van energiebesparende werken ook. Hiervoor voorziet het regeerakkoord een verbetering van de begeleiding van de gezinnen, een uitbreiding van de energiepremie en een versterking van de groene lening.

Voor de begeleiding van de gezinnen besliste de regering om zes Huizen van Energie en Ecobouw op te richten. Waar aanvankelijk nog werd gezegd dat de eerste Huizen van Energie en Ecobouw in het voorjaar 2012 zouden opengaan, is die termijn ondertussen opgeschoven naar de zomer van 2013 ! Momenteel is er een akkoord over de dragende organisaties (verenigingen, gemeenten of OCMW’s) en zijn de aanwervingen bezig.

Het budget voor de energiepremie werd voor 2012 met 50% verhoogd en de groene lening werd versterkt, maar desondanks bereikt de energiepremie nog altijd te weinig huurders of verhuurders.

De inspanningen om de openbare woningen energiezuiniger te maken zijn wel concreter. Het Gewest heeft de keuze gemaakt voor passiefwoningen en lage energiewoningen voor de nieuwbouw en de renovatieprojecten die worden gerealiseerd door de GOMB, de BGHM, de Openbare Vastgoedmaatschappijen en het Woningfonds. Eind oktober 2012 maakte minister Huytebroek trouwens bekend dat vanaf 2015 alle nieuwbouwwoningen of zware renovatieprojecten – ook privéprojecten - aan de passiefnorm beantwoorden.

Voor de BBRoW is het duidelijk : de impact van het EPC en de verhoogde energiepremie is in het bijzonder op de private huurmarkt, tot nu toe te beperkt om werkelijk iets ten gronde en op grote schaal te veranderen aan de energiekwaliteit van de Brusselse woningen. Bovendien blijft het wachten op de opening van de Huizen van Energie en Ecobouw.

Wanneer de Brusselse regering effectief de energiekwaliteit van de Brusselse huurwoningen wil verbeteren, dan zal ingrijpender maatregelen moeten nemen : de invoering van een minimale energienorm in de Brusselse huisvestingscode (voorzien in het regeerakkoord maar niet in het ontwerp van Brusselse huisvestingscode), afschaffing van de energiepremie voor eigenaar-bewoners met een hoog inkomen ten voordele van verhuurders of huurders met een laag inkomen, de integrale begeleiding (naar het derde betaler model) van verhuurders bij de energiezuinige renovatie van hun huurwoning.

Hierbij vindt u de gedetailleerde tabellen van de woonbarometer van december 2012.

Voorlopig in het Frans, de Nederlandse vertaling volgt.

Bijlagen