Eindelijk een huurtoelage voor de thuislozen !

25/03/2013
De verhuis-, installatie- en huurtoelage (VIHT) is een gewestelijke steunmaatregel voor gezinnen met lage inkomens die een ongezonde woning verlaten of een woning die onaangepast is om een geschikte woning te betrekken.

Maar thuislozen kunnen op dit moment geen gebruik maken van de VIHT, ondanks aandringen van tal van Brusselse verenigingen om de VIHT uit te breiden

Een paar weken geleden heeft de Staatssecretaris voor Huisvesting, Christos Doulkeridis, een ontwerpbesluit voorgelegd aan de Brusselse regering met de bedoeling uitvoering te geven aan het regeerakkoord dat voorziet in een uitbreiding van de VIHT voor personen die een onthaalhuis of transitwoning verlaten.

De BBRoW en de sector van de thuislozen (Strada, A.M.A, BICO) volgen dit dossier al een hele tijd op en hebben een reeks voorstellen gedaan om van de VIHT echt een toelage te maken voor de kansarmen.

Twee belangrijke elementen daarbij :

• De huurtoelage moet beschikbaar zijn voor alle thuislozen en niet enkel die personen die via een onthaalhuis of transitwoning passeren ;

• Het huidige systeem, dat gebreken vertoont, moet worden verbeterd.

Eind februari 2013 heeft de regering in eerste lezing het ontwerpbesluit goedgekeurd. De VIHT wordt herhuisvestingstoelage die effectief zal beschikbaar zijn voor de thuislozen. Maar toch bevat de tekst nog onvolkomendheden.

Het goede nieuws …

We stellen met genoegen vast dat de Regering de keuze heeft gemaakt om alle vormen van thuisloosheid te erkennen. Een passage via een onthaalhuis of transitwoning is niet langer verplicht.
Dit betekent dat thuislozen die op straat leven, in opvangstructuren verblijven, de gevangenis verlaten, tijdelijk bij vrienden of familie verblijven een aanvraag voor huurtoelage zullen kunnen indienen.

Het minder goede nieuws …

- De grote gezinnen worden nog altijd benadeeld. Het maximale bedrag van de herhuisvestingstoelage (155€/maand), plus 15€ per persoon ten laste, is veel te laag voor gezinnen met een laag inkomen om een gepaste woning te vinden op de private huurmarkt. De huurtoelage zou moeten worden opgetrokken tot 200 € en worden verhoogd met 100 € per extra kamer.

- De huurtoelage wordt nog altijd beperkt in de tijd. Voor veel gezinnen betekent dit dat ze na 5 of 10 jaar opnieuw naar een ongeschikte woning moeten verhuizen. We pleiten voor een huurtoelage van onbeperkte duur, maar dan wel met een regelmatige controle van de inkomens.

-  Ondanks de uitbreiding naar een nieuw doelpubliek wordt er geen bijkomend personeel voorzien voor de gewestadministratie. Nu al moeten mensen meer dan een jaar wachten op de eerste uitbetaling. We vrezen dan ook het ergste.

Als besluit feliciteren we de Staatssecretaris voor Huisvesting en de leden van de regering voor de speciale aandacht die ze met deze hervorming aan de thuislozen geven, zelfs wanneer we van oordeel zijn dat de hervorming nog verder had kunnen gaan en dat de bedragen van de toelage hoger zouden moeten liggen.

We hopen dat de regering, vooraleer ze tekst van het besluit binnen een paar weken definitief zal goedkeuren, nog een aantal aanpassingen zal doorvoeren.

We danken de sector van de thuislozen en onze leden-vereniggingen voor hun inzet. Het loonde de moeite.

CONTACT

Vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

www.bbrow.be

info@rbdh.be

02/502.84.63

Carole Dumont, projectmedewerkster

Werner Van Mieghem, coördinator BBRoW

Bijlagen