Tijdelijke bezetting van leegstaande gebouwen in Brussel : Noodoplossing en model voor de toekomst !

04/04/2013
In een context van huisvestingscrisis kunnen tijdelijke bezettingen een voorlopige, directe oplossing bieden voor de vele gezinnen op zoek naar een betere woning. Een model voor de toekomst.

DE OPKOMST VAN TIJDELIJKE BEZETTINGEN IN BRUSSEL

De situatie voor veel Brusselse gezinnen op de huisvestingsmarkt is catastrofaal. Ondertussen staan er duizenden woningen en kantoren leeg. Die context heeft geleid tot de opkomst van alternatieve woonvormen, waaronder de tijdelijke bezetting van leegstaande private of openbare gebouwen.

Ondertussen vindt deze woonvorm alsmaar meer ingang bij thuislozen, studenten, kunstenaars, mensen zonder papieren.

Maaika, werkt voor de vzw Pigment en begeleidt het collectief Leeggoed dat binnenkort een aantal leegstaande sociale woningen van de Elsense Haard hoopt tijdelijke te kunnen bezetten.

“ We hebben ons collectief gelanceerd als reactie op het feit dat er in Brussel enorm veel bewoonbare gebouwen leegstaan en dat er desondanks veel mensen op straat leven. We ontmoeten die mensen dagelijks in onze verenigingen. Ons doel is te investeren in een duurzaam project met mensen die geconfronteerd worden met de moeilijkheid om een woning te vinden. Een degelijke woning kan een uitweg zijn uit de onzekerheid en kan een positieve impact hebben om alle aspecten van het leven : het gezin, de omgeving, werk, gezondheid, …”

DE AANBEVELINGEN VAN DE BBROW

De vzw BBRoW, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, heeft zopas een studie gepubliceerd over de tijdelijke bezettingen en doet een aantal aanbevelingen voor de Brusselse regering.

> Een tijdelijke bezettingsovereenkomst : een verplichting voor alle openbare eigenaars van leegstaande gebouwen die wachten op renovatie

Alle openbare eigenaars van leegstaande woningen of gebouwen zouden zich moeten engageren om iedere valabele vraag tot het afsluiten van een tijdelijke bezettingsovereenkomst met begeleiding niet te weigeren.

> Aangepaste kwaliteitsnormen

Het ontwerp van nieuwe Brusselse huisvestingscode dat binnenkort in werking treedt, voorziet dat voor woningen die ‘gebreken vertonen van ondergeschikt belang’ er geen verhuurverbod hoeft opgelegd te worden. Het is belangrijk dat de Staatssecretaris van Huisvesting snel in een ministerieel besluit de lijst van minimale gebreken vastlegt, zodat dit ook kan worden gebruikt voor de tijdelijke gebruiksovereenkomsten.

> Prioriteit voor sociale bezettingsprojecten

We zien dat private, maar ook openbare eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen alsmaar meer beroep doen op commerciële ‘beheersorganisaties’ die tegen vergoeding het gebouw laten bewonen door geselecteerde personen die instaan voor de bewaking van het gebouw maar zelf wel weinig rechten hebben.

We zouden moeten streven naar een systeem waarbij in de eerste plaats sociale organisaties de leegstaande woningen en gebouwen kunnen gebruiken.

> Een agentschap Transit om alles in goede banen te leiden

Om de verscheidenheid aan actoren in goede banen te leiden, zou het geen slecht idee zijn om een Agentschap Transit op te richten dat optreedt als draaischijf waar publieke en private eigenaars van leegstaande gebouwen en verenigingen die projecten van tijdelijke bezetting willen realiseren elkaar kunnen vinden.

Het voordeel van een ‘Agentschap’ is dat de eigenaars van leegstaande gebouwen een officiële, erkende gesprekspartner hebben die over ervaring en een netwerk van verenigingen beschikt om het tijdelijke woonproject op een goede manier te laten verlopen.

Online bekijken