De Brusselse Huisvestingscode vandaag goedgekeurd in het Brusselse parlement : een belangrijke stap … nu nog een omkadering van de huurprijzen

28/06/2013
De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) feliciteert de Staatssecretaris van huisvesting, zijn kabinet en de Brusselse parlementsleden voor de hervorming van de Brusselse huisvestingscode. De tekst bevat verschillende noodzakelijke en belangrijke wijzigingen.

"Voor de verenigingen is het een belangrijke dag : de vernieuwde Brusselse huisvestingscode is een stap vooruit in een meer efficiënt huisvestingsbeleid. De veranderingen in de nieuwe tekst zullen positieve gevolgen hebben op het terrein, voor de Brusselaars en voor de sociale werkers die ijveren voor het recht op wonen", aldus Werner Van Mieghem, coördinator van de BBRoW.

Zo wordt de definitie van het recht op een behoorlijke woning uitgebreid tot het recht op een betaalbare woning. “We rekenen erop dat die uitbreiding tot gevolg heeft dat de gezinnen met beperkte inkomens voortaan als prioritair beschouwd worden voor het sociale huisvestingsbeleid”.

Andere belangrijke wijzigingen zijn instrumenten voor een efficiëntere strijd tegen leegstaande en ongezonde woningen, maar ook strengere eisen voor de gemeenten en OCMW’s voor een transparante en sociale toewijzing van hun woningen. En ook de erkenning van nieuwe, alternatieve woonvormen zoals solidair wonen en de Community Land Trust, doet ons genoegen.

De belangrijkste achteruitgang die de BBRoW ziet in de nieuwe huisvestingscode is de mogelijkheid voor de sociale huisvestingsmaatschappijen om middenklasse woningen te realiseren en te verhuren. Hiermee gaat onze vereniging niet akkoord. Voor de 40.000 gezinnen die momenteel op de wachtlijst staan voor een sociale woning is dat geen oplossing.

De politieke ambities in deze nieuwe Brusselse huisvestingscode moeten nu worden uitgevoerd door de verschillende gewestelijke actoren en gemeenten en OCMW’s. De uitdagingen op het vlak van wonen zijn enorm in Brussel. De huurprijzen blijven stijgen. Daarom is het belangrijk dat zodra het Brusselse Gewest bevoegd wordt over de huurwet (voorzien voor 2014), het zo snel mogelijk een systeem van huurprijsomkadering voor de private huurwoningen invoert.

Meer info ?

Standpunt van de BBRoW in detail

● Voor meer info, contacteer ons op 02/502.84.63

Werner Van Mieghem, coordinator van de BBRoW / Ilham Bensaïd, verantwoordelijke communicatie