De energiefactuur van de huurders en de inwonende eigenaars verlichten

10/10/2013

De verlichting van de energiefactuur van de Brusselaars is terecht een van de aandachtspunten van deze regering. Brusselaars met een laag inkomen wonen nog te vaak in een slecht geïsoleerde woning, met hoge energiekosten en een zware woonkost tot gevolg.

Daarom is een ondersteuning bij de uitvoering van energiebesparende werken belangrijk. Hiervoor voorziet het regeerakkoord onder meer een verbetering van de begeleiding van de gezinnen, een uitbreiding van de energiepremie en een versterking van de groene lening.

Voor de begeleiding van de gezinnen besliste de regering om zes Huizen van Energie en Ecobouw op te richten, in de meeste gevallen met steun van gemeente of OCWM en plaatselijke, gespecialiseerde verenigingen. Waar aanvankelijk nog werd gezegd dat de eerste Huizen van Energie en Ecobouw in het voorjaar 2012 zouden opengaan, is die termijn ondertussen opgeschoven naar het voorjaar van 2013 ! De officiële lancering en werking op volle capaciteit van alle zes Huizen zou voor september 2013 gepland zijn.

De energiepremies zijn de laatste jaren effectief gewijzigd en uitgebreid. Zo werden de energiepremies iets socialer gemaakt door de premie afhankelijk te maken van het inkomen van het gezin.

Het budget voor de energiepremies werd in 2013 opgetrokken tot 19 miljoen euro. Maar dat was onvoldoende. Eind juni 2013 raakte immers bekend dat het budget voor de energiepremies al was uitgeput en dat er geen nieuwe aanvragen meer werden aanvaard !

Maar ondanks de uitbreiding en wijziging van de energiepremies, blijft de vaststelling dat te weinig eigenaar-verhuurders en huurders beroep doen op de energiepremies. Met andere woorden : het systeem van de energiepremies werd inderdaad uitgebreid, maar in onze ogen onvoldoende geoptimaliseerd.

Daarom is het interessant om te vermelden dat het kabinet Huytebroeck een studie heeft laten uitvoeren over de impact van energiebesparende werken op de woonkost. De studie, die begin 2013 werd afgerond, behandelt 4 aspecten : een technische analyse over energiebesparende werken, een financiële analyse, een analyse van de manier om de kostenbesparing te verdelen tussen huurder en verhuurder en tenslotte een juridische analyse om dit laatste in de praktijk te kunnen invoeren.

De resultaten van deze omvangrijke studie zijn al bij al vrij mager. Er worden een reeks van werken aangeduid die de beste opbrengst garanderen en niet té duur zijn, er wordt een systeem van kostenverdeling tussen huurder en verhuurder voorgesteld via een ‘energietoeslag’ voor huurder, maar in de juridische analyse wordt duidelijk dat dit alles pas kan worden ingevoerd wanneer de bevoegdheid over de huurwet wordt overgeheveld naar de gewesten (in 2014).

Voor de BBRoW is het duidelijk : de impact van het Brusselse energiebeleid op de private huurmarkt is tot nu toe te beperkt om werkelijk iets ten gronde en op grote schaal te veranderen aan de energiekwaliteit van de Brusselse woningen. Wanneer de Brusselse regering effectief de energiekwaliteit van de Brusselse huurwoningen wil verbeteren, dan zal ze ingrijpender maatregelen moeten nemen : de invoering van een minimale energienorm in de Brusselse huisvestingscode (voorzien in het regeerakkoord maar niet in de nieuwe Brusselse huisvestingscode), afschaffing van de energiepremie voor eigenaar-bewoners met een hoog inkomen ten voordele van verhuurders of huurders met een laag inkomen, de integrale begeleiding (naar het derde betaler model) van verhuurders bij de energiezuinige renovatie van hun huurwoning.

Bijlagen