Hulp bij de aankoop van woningen en steun aan nieuwe woonformules

10/10/2013

Van de 7 maatregelen in dit hoofdstuk waren er al 4 gerealiseerd of bezig. Veel bijkomend nieuws kunnen we hier dus niet melden.

De twee openbare operatoren die de aankoop van de gezinswoning in Brussel ondersteunen zijn het Brusselse Woningfonds en de GOMB. We hebben hierover reeds gesproken in hoofdstuk 5.
Bij het Woningfonds zien we dat het aantal toegekende hypothecaire leningen jaar per jaar stijgt.
Wat de actualiteit bij de GOMB betreft blijft het wachten op het nieuwe besluit over de subsidiering van de stadsvernieuwingsprojecten en op de beheersovereenkomst. Documenten waarop we al een tijdje wachten, maar die blijven aanslepen.

Meer nieuws valt er te melden voor de nieuwe woonformules. In de nieuwe Brusselse huisvestingscode worden deze alternatieve woonvormen formeel erkend en verschillende verenigingen krijgen steun van het Gewest voor hun projecten : de Community Land Trust Bruxelles krijgt steun voor haar werking en voor 2 concrete projecten, verschillende projecten van verenigingen voor intergenerationeel wonen kunnen doorgaan en een overleg tussen gewest en de twee gemeenschappen heeft geleid tot een reeks aanbevelingen.

Voor de sociale kredietmaatschappijen heeft de regering in juli een besluit goedgekeurd dat in werking treedt op 1 januari 2014. Er worden nieuwe voorwaarden voor erkenning opgenomen en een betere opvolging van de maatschappijen voorzien. Van een fusie, zoals was voorgenomen in het regeerakkoord, is geen sprake meer.

Bijlagen