Evaluatie van het woonbeleid van de Brusselse regering tussen 2009 en 2014

16/04/2014
De BBRoW erkent dat de voorbije 5 jaar inspanningen zijn geleverd, maar tegelijkertijd slaat de wooncrisis zo hard toe dat een ambitieus woonbeleid ten aanzien van de armste Brusselaars meer dan ooit nodig is.

De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen publiceert zijn laatste woonbarometer van deze legislatuur.

Gedurende vijf jaar heeft de vereniging met zijn woonbarometer het woonbeleid grondig geëvalueerd aan de hand van de 73 maatregelen op het vlak van wonen uit het Brusselse regeerakkoord.

40 dagen voor verkiezingen van 25 mei 2014 is het tijd om een globale evaluatie te maken van het woonbeleid in Brussel tussen 2009 en 2014.

Van de 73 maatregelen uit het Brusselse regeerakoord zijn er :

41 maatregelen voltooid.

16 maatregelen aangevangen.

16 maatregelen niet begonnen.

De wooncrisis neemt nog toe

De wooncrisis in Brussel neemt nog altijd toe :

-  De gemiddelde, geactualiseerde huurprijs in Brussel is tussen 2008 en 2012 gestegen van 595 tot 650 euro (+ 9%). De helft van de huurders heeft slechts toegang tot 14% van de private huurmarkt wanneer ze niet meer dan 1/3 van hun inkomen willen besteden aan de huur.

-  Het aantal gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning is in diezelfde periode toegenomen van 26.000 tot 40.000 !

-  De gemiddelde, geactualiseerde verkoopprijs van een appartement is op 5 jaar tijd (2008-2012) toegenomen met 5%.

En toch heeft deze Regering werk verzet.

Ondanks die dramatische cijfers, kunnen we niet zeggen dat deze regering niet heeft gewerkt en geen inspanningen heeft geleverd. Bij de voltooide maatregelen zijn onder andere :

-  veel middelen voor de renovatie van de verwaarloosde en leegstaande sociale woningen en voor de bouw van nieuwe.

-  de invoering van een huurtoelage voor thuislozen en een beperkte huurtoelage voor 1000 gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning.

-  ondersteuning voor aankoop van de gezinswoning via het Woningfonds, Citydev en Community LandTrust Brussel meer ondersteund.

-  de vernieuwde Brusselse Huisvestingscode heeft de aanpak van ongezonde en leegstaande woningen efficiënter gemaakt.

Maar het gaat allemaal zo verdomd traag

Maar het duurt het allemaal zo verschrikkelijk lang vooraleer dat regeringswerk effectief resulteert in concrete vooruitgang. Met het Gewestelijk Plan voor de Huisvesting en recent nog de Alliantie Wonen heeft de Brusselse regering geld opzijgezet voor de bouw van respectievelijk 3.500 en 2.500 sociale woningen. Tien jaar later zijn er van het eerste Plan nog geen 1.500 sociale woningen gerealiseerd.
En van de 15% woningen van sociale aard zien we niet veel meer.

Het regeerakkoord bevatte een ambitieus doel : tegen 2020 zou iedere Brusselse gemeente over minstens 15% woningen van sociale aard en in openbaar beheer moeten beschikken.

Dat engagement van de meerderheid botste op het terrein echter met de onwil van veel gemeenten, die van oordeel waren dat ze al genoeg inspanningen hadden geleverd en veel liever middelgrote woningen of private woningen, versta inwoners met een hoger inkomen, op hun grondgebied zagen verschijnen. Gevolg is van de ’woonovereenkomsten’ tussen gewest en gemeenten enkel de gemeente Molenbeek er een heeft afgesloten.

En dat het doel van 15% niet meer opduikt in het recente ontwerp van Demografisch Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

De volgende regering moet fundamentele keuzes maken.

Het gewestelijk budget voor wonen is de laatste 20 jaar nog nooit zo hoog geweest en toch schiet het woonbeleid tekort om de huisvestingscrisis een halt toe te roepen. Daarom moet de volgende Brusselse regering volgens de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen radicale keuzes maken.

-  Ze moet veel meer openbare woningen realiseren, door onder andere de overheidsterreinen niet uit handen te geven en te gebruiken voor de bouw van betaalbare, openbare woningen en door gemeenten die bereid zijn een ’woonovereenkomst’ met het Gewest te sluiten, hiervoor financieel te belonen.

-  Er moet werk worden gemaakt van een objectieve en dwingende controle van de huurprijzen op de privémarkt en daaraan gekoppeld een algemene huurtoelage voor private huurders met een laag inkomen.

Meer info ?

De geïnteresseerde lezer kan de 73 maatregelen, het commentaar en gedetailleerde tabellen raadplegen op de website www.bbrow.be, rubriek ‘Woonbarometer’.

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
Werner Van Mieghem, coördinator – 0484.26.67.89
Ilham Bensaïd, communicatie – 0479.77.89.04