De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) publiceert zijn analyse over de woonbonus

26/06/2014
Vanaf 1 juli 2014 wordt het Brusselse gewest bevoegd voor de zogenaamde woonbonus of de fiscale steunmaatregel voor personen die hun gezinswoning aankopen of renoveren met een hypothecaire lening.

Het Brusselse Gewest heeft hiervoor van de federale overheid een enveloppe gekregen van 140 miljoen euro. Dat bedrag is echter onvoldoende : tegen 2024 zal de woonbonus aan het Brusselse Gewest minstens 200 miljoen euro kosten.

Welke toekomst voor de woonbonus ?

De partijen die op dit moment onderhandelen over het Brusselse regeerakkoord 2014-2019 staan voor de keuze wat ze met de woonbonus zullen aanvangen : overnemen zonder enige aanpassing en dus meer eigen middelen besteden ; het huidige doelpubliek van de woonbonus strikter afbakenen of de woonbonus voor nieuwe hypothecaire leningen afschaffen en de verwerving van de gezinswoning op andere manieren steunen dan via een belastingvermindering.

Als we de partijprogramma’s van de onderhandelende partijen naast elkaar leggen dan gaan we naar een behoud van de fiscale aftrek.

Voor de BBRoW is dat de verkeerde keuze : de woonbonus is niet efficiënt. Hij draagt bij tot de stijgende verkoopprijzen van de woningen, is onvoldoende gericht op gezinnen met een bescheiden inkomen en vooral hij komt veel te laat, namelijk 2 jaar na de aankoop of het renovatieproject.

De voorstellen van de BBRoW :

De BBRoW pleit er voor om de woonbonus vanaf 2015 voor de nieuwe aankopen van de gezinswoning te schrappen en te vervangen door verschillende steunmaatregelen met een directe impact die de aankoop van de gezinswoning voor gezinnen met een laag en bescheiden inkomen mogelijk moet maken : een vermindering van de registratierechten in functie van het inkomen, meer financiële middelen voor het Woningfonds om meer goedkope hypothecaire leningen te kunnen aanbieden, de invoering van een verzekering tegen inkomensverlies, ondersteuning van collectieve spaargroepen en toepassing van het Community Land Trust-principe.

Omdat Brussel nog lange tijd overwegend een huurstad zal blijven moet de nieuwe Brusselse regering een deel van het woonbonus-budget gebruiken om ervoor te zorgen dat verhuurders hun woning onderhouden en dat huurders op een degelijke en betaalbare manier in dit Gewest kunnen wonen : een SVK-premiepakket voor verhuurders ; de invoering van een algemene huurtoelage voor gezinnen met een laag inkomen, gekoppeld aan een huurprijsomkadering.

De steunmaatregelen met directe impact van de BBRoW zijn realistisch en betaalbaar !

De alternatieve pistes die de BBRoW voorstelt zouden jaarlijks minder kosten aan de Brusselse overheid dan het behoud van de woonbonus op termijn.

Vermindering van de registratierechten: 45 miljoen euro
Bijkomende leningen Woningfonds: 16 miljoen euro
Verzekering inkomensverlies: 1.4 miljoen euro
SVK-premie verhuurders: 3 miljoen euro
Huurtoelage voor 30.000 gezinnen: 90 miljoen euro

Totaal: 155.4 miljoen euro

De BBRoW heeft haar voorstellen bezorgt aan de onderhandelaars van de nieuwe Brusselse meerderheid en gevraagd om hierover van gedachten te kunnen wisselen.

Praktische inlichtingen

● De volledige analyse van de woonbonus, met de alternatieve voorstellen publiceert de BBRoW in zijn driemaandelijks tijdschrift, Art. 23. Te raadplegen hier!
Papieren versie ook verkrijgbaar aan 7 euro.

● Voor meer info, kan u ons altijd contacteren op 02/502.84.63
Werner Van Mieghem, coördinator BBRoW
Ilham Bensaïd, medewerkster communicatie