De huurprijzen in Brussel stijgen als gek en treffen alsmaar meer Brusselaars. De BBRoW roept de onderhandelaars op om een verplichte huurprijsomkadering en huurtoelage in te voeren.

08/07/2014
De BBRoW heeft per mail de resultaten ontvangen van de enquête “het Observatiecentrum van de Huurprijzen 2013”. Terwijl vorig jaar volop werd gecommuniceerd dat de huurprijzen in Brussel stagneerden, is het nu oorverdovend stil. Onterecht.

De resultaten van de nieuwste enquête bij 3.000 Brusselse huurders zijn immers alarmerend. De huurprijzen zijn vorige jaar in Brussel opnieuw sterk gestegen. De gemiddelde huurprijs bedraagt 695 euro en de mediane huurprijs* bedraagt 650 euro, of een stijging met liefst 6% bovenop de inflatie !

*mediane huurprijs : de helft van de huurders betaalt minder dan 650 euro, de andere helft meer.

Op 6 jaar tijd (2008-2013) zijn de mediane huurprijzen in het Brusselse Gewest met 19% gestegen, bovenop de inflatie, met uitschieters in gemeenten zoals Etterbeek (+37%) en St Joost (+22%).

Die sterke stijging leidt ertoe dat alsmaar meer Brusselaars worden uitgesloten van de private huurmarkt.

Dat blijkt uit de enquête :
-  60% van de Brusselse bevolking heeft slechts toegang tot 25% van de privéhuurwoningen
-  Huurders met een inkomen lager dan 1.500 euro betalen minstens 60% van hun inkomen aan de huur. Van alle huurgezinnen in Brussel heeft 47% een inkomen lager dan 1.500 euro.
-  70% van de gezinnen met 3 of 4 kinderen kan geen grote, geschikte huurwoning betalen en woont in overbevolkte woningen
-  64% van de gescheiden ouders met kinderen (co-ouderschap) woont in een té kleine woning.
-  Het aantal huurders dat samenhuurt (co-location) is op een paar jaar tijd verdubbeld tot 9%.

Hoeveel rapporten heeft de Brusselse regering nog nodig om in actie te schieten en fundamentele oplossingen aan te reiken voor de Brusselse bevolking ?
De BBRoW en zijn 50 leden-verenigingen roepen de toekomstige ministers en staatssecretarissen die momenteel de laatste hand leggen aan het Brusselse regeerakkoord op om echt werk te maken van een dwingend en geen vrijwillig systeem van huurprijsomkadering en een algemene huurtoelage voor de gezinnen met bescheiden inkomen. Er is geen tijd meer om te wachten. Het moet nu gebeuren.

Meer inlichtingen ?

● De enquête ‘Observatiecentrum van de Huurprijzen 2013’ is gerealiseerd door Marie-Laurence De Keersmaecker, in samenwerking met Ipsos en in opdracht van de BGHM.

De enquête kan u in PDF-formaat terugvinden hier