Lhiving vzw

Contact:

Poolstraat 2
1210 Brussel
Tel: 02/201.14.19
Fax: 02/201.14.19
Mail: info@lhiving.be

- Telefonische permanentie: 9 u - 17 u dagelijks

- Onthaal: 9 u - 17 u dagelijks

Persooncontact:

Annelies Vangoidsenhoven

Online bekijken :

www.lhiving.be

Vzw Lhiving wil psychosociale hulp bieden aan kansarme mensen met hiv, hun kinderen en /of directe omgeving. Werken rond "leven met hiv" is het fundament van ons werk. Ons streefdoel is gezondheid en algemeen welzijn van de cliënten te verbeteren zodat ze zich op termijn zo zelfstandig mogelijk kunnen handhaven in de maatschappij en op een volwaardige manier kunnen participeren. Wij helpen hen bij het zoeken naar een aangepaste en betaalbare woonst en koppelen hieraan een meer of minder intensieve begeleiding.

Lhiving heeft drie deelwerkingen:
- een semiresidentiële setting van 17 transitwooneenheden
- een ambulante werking
- sinds vorig jaar ook het Onthaalpunt.
Dit Onthaalpunt registreert de nieuwe aanmeldingen en fungeert als onmiddelijk aanspreekpunt waar mensen vrij terecht kunnen met hun concrete hulpvragen los van een integrale beleidingscontext. In het Onthaalunt wordt informatie verstrekt, advies gegeven en doorverwezen naar gespecialiseerde diensten. Het Onthaalpunt is tevens de toegangspoort naar de basiswerking van Lhiving: indien vragen te complex blijken voor de contacten binnen het Onthaalpunt, kan op termijn een integrale begeleiding door één referentiepersoon worden overwogen die ofwel ambulant is of semi-residentiel. Goede doorverwijzing van de ene pijler binnen Lhiving naar de andere is dus mogelijk.

De deuren van het Onthaalpunt staan open elke maandag van 9u30 tot 12u30 (zonder afspraak) en van 13u30 tot 16u30 (enkel op afspraak), op het adres . Het Onthaalpunt is op maandag ook telefonisch bereikbaar op het specifieke onthaalnummer 02/203 82 01.