SESO - Sociale Dienst van de Socialistische Solidariteit

Contact :

Parmastraat 26
1060 Sint-Gillis
Tel: 02 533 39 84
Fax: 02 534 62 26

Permanenties:
Maandag - vrijdag van 9u tot 16u de 9h à 16h.

Contactpersoon:

Sherazad Seddiki

Online bekijken :

www.seso.be

De v.z.w. Sociale Dienst van Socialistische Solidariteit werd opgericht in 1937 en heeft tot doel het helpen en begeleiden van iedereen, met in het bijzonder asielaanvragers. De belangrijkste doelstellingen van de v.z.w. zijn:
- Er voor zorgen dat iedere buitenlander, vluchteling of Belg die zich in een kritieke situatie bevindt een menswaardig leven kan leiden, met respect voor zijn of haar overtuigingen, cultuur of geloof.
- Samenwerken met andere organisaties binnen het veld, meer bepaald juridische, sociaal-rechterlijke, administratieve en medische organisaties, om zijn doelpubliek beter te kunnen dienen.
- Het sensibiliseren van de politieke wereld en de publieke opinie voor de moeilijkheden die zijn doelpubliek ondervindt.