Huurdersunie Noordwijk

Contact:

Antwerpsesteenweg, 332
1000 Brussel
Tel : 02/203 48 57
Fax : 02/203.50.64
Mail : ulqn@skynet.be

Permanentie :
Maandag en woensdag van 14u tot16u30

Contactpersonen :

Mohamed El Morabit en Didier Leurquin

Huurdersunie Noordwijk werkt in het kader van de Integratie via de Huisvesting.
Tijdens de sociale permanentie begeleiden we gezinnen die op zoek zijn naar een woning. We geven informatie over de gewestelijke huurtoelagen en de rechten en plichten van huurders. We bemiddelen tussen huurder en eigenaar.
Tijdens de Algemene Vergadering proberen we de leden van de Huurdersunie te betrekken bij renovatieprojecten, projecten in het kader van het wijkcontract.

De huurdersunie poogt ook te strijden tegen leegstaande woningen in de wijk.