Woningen 123 Logements

Contact:

Koninginstraat, 123
1000 Brussel
Tel: 02/201 03 60

Onthaal permanenties :
Dalila Ben Mohamed

Contactpersoon:

Philippe Claudel

Online bekijken :

http://www.123rueroyale.be

Deze verenigingen zoekt alternatieve oplossingen voor de huisvestingscrisis in Brussel, onder andere door leegstaande gebouwen en woningen te hergebruiken :
- precaire bezetting van een leegstaand gebouw
- sociale gemeenschapswerk dat de bewoners zoveel mogelijk aanzet om het gebouw en het samenleven zelf te organiseren.
.