Vormingscyclus voorjaar 2017

23/03/2017

De volgende vormingscyclus vindt plaats tussen april en juni 2017.

We voorzien vormingen over de volgende actuele thema’s :

- Omkadering van de huurprijzen in Brussel : pistes, stand van zaken, standpunten en voorbeelden;
- De sociale verhuurkantoren (SVK’s) :oorsprong, stand van zaken en uitdagingen;
- Verdediging van het recht op wonen: onderzoek van verschillende actiemodellen;
- L’habitat léger;
- De woonbarometer

Wilt u meer info ? Klik dan op de titel van de vorming die u interesseert.

Bijlagen