Renovatie van de sociale woningen in Brussel. Vanwaar die traagheid en hoe ze te verhelpen?

24/06/2016
Vertragingen, projecten die blijven aanslepen, ongezonde en leegstaande woningen: ook daaraan denken we wanneer we het hebben over sociale huisvesting en de renovatieprogramma’s. Achter die alarmerende vaststellingen verbergt zich een complexe realiteit met diverse actoren en gedeelde verantwoordelijkheden.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen heeft zopas zijn driemaandelijks tijdschrift gepubliceerd, Art. 23, waarin deze keer het thema van de renovaties en de fusies in de sociale huisvestingssector aan bod komt.

Renovatie van de sociale woningen: vaststellingen en voorstellen

De Brusselse regering investeerde de laatste 15 jaar belangrijke bedragen in de renovatieprojecten (300 miljoen euro in de periode 2014-2017). En toch blijft de situatie onrustwekkend voor sommige sites: projecten die aanslepen, verwaarloosde gebouwen, verouderde, oncomfortabele woningen, … Om dit te begrijpen heeft de BBRoW tal van actoren bevraagd over de efficiëntie van de sociale huisvestingssector.

In dit nummer van Art. 23 probeert de vzw BBRoW te achterhalen wat de oorzaken zijn van de traagheid van de projecten: strikte regels voor de openbare aanbesteding, lange termijnen voor de stedenbouwkundige vergunning, de klassering van sommige sites, … Naast de vaststellingen doen we ook een aantal voorstellen: een betere voorbereiding van de projecten, renovatie van een site in plaats van gedeeltelijke en niet gecoördineerde ingrepen, Europese fondsen voor de financiering, versoepeling van de voogdij, … Daarnaast moet ook meer aandacht gaan naar de herhuisvesting van de huurders bij renovatieprojecten en zou vaker de expertise van de huurders kunnen gebruikt worden voor de uitwerking van het renovatieproject.

Fusie van de maatschappijen: een gelegenheid om beter te doen

De Brusselse regering heeft beslist om het aantal sociale huisvestingsmaatschappijen met de helft te verminderen van 32 naar 16: een belangrijke hervorming in de sector. Voor de BBRoW biedt dit gelegenheid om de efficiënter te verhogen, ervaringen te delen, meer projecten te realiseren, …

En vervolgens?

De BBRoW wil verder werken op het thema van de sociale huisvesting. In de komende maanden organiseren we een aantal ronde tafels waarop de actoren van de sociale huisvesting in Brussel uitnodigen om onze voorstellen nog verder te verfijnen en te vervolledigen. U hoort hiervan in het najaar.

Perscontact

Werner Van Mieghem
Coördinator van de BBRoW
02/502.84.63

Marie Defreyne
communicatiemedewerkster

Info

Dit persbericht wordt verspreid naar aanleiding van de publicatie van het driemaandelijk tijdschrift van de vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW vzw): Art. 23 # 62– « De productie van sociale woningen nu en straks. Deel 2/ De renovaties en de fusies ».