Verslag van de commissie huisvesting van 15 december 2016

23/12/2016
In de commissie huisvesting van donderdag 15 december 2016 werden er vragen gesteld over het indicatieve huurrooster van richtprijzen. Aanleiding van een krantenartikel waarin Minister van Wonen, Céline Fremault, de belangrijkste punten van het huurrooster bekend maakte.

De parlementairen, vooral van de oppositie, wilden weten op basis van welke criteria de Minister de richtprijzen had vastgelegd, of er een link is met de invoering van een algemene huurtoelage, of er een paritaire huurcommissie zou worden opgericht, of de publicatie van het huurrooster de laagste huurprijzen niet zou doen stijgen, …

Het antwoord van de Minister maakte nogmaals duidelijk dat de regering voor het rooster van richtprijzen niet verder wil gaan dan het regeerakkoord : een indicatief, eenvoudig rooster dat geen enkele bijkomende verplichting oplegt aan de verhuurder.

Volgens de Minister heeft zelfs een indicatief rooster al zin omdat het toelaat dat de huurder beter op de hoogte is van de ‘normale’ huurprijzen en op die manier beter kan onderhandelen met zijn/haar verhuurder. Bovendien moet de opstelling van dit rooster worden gezien als een eerste stap, een eerste fase om nadien de weg vrij te maken voor een algemene huurtoelage, een paritaire huurcommissie, …. Opvallend in het antwoord : er werd veel naar Parijs gewezen, waar sinds twee jaar een huurrooster bestaat, maar het grote verschil is wel dat het Parijse rooster ‘verplicht’ is.

In haar antwoord kondigde de Minister tenslotte ook aan dat ze een studie wil lanceren om na te gaan of er over de missies van een paritaire huurcommissie (adviserende of arbitraire rol, bevoegdheid enkel over huur of ook over lasten en onderhoud, …) eensgezindheid kan bestaan tussen de huurders- en verhuurdersverenigingen.

Het debat in de commissie heeft ons alvast geleerd dat het dossier van het huurrooster vooral een politiek dossier is. De prioriteit van Cdh is niet zozeer om de huurprijzen te omkaderen (en daar vind ze Open VLD in als partner), maar wel om een algemene huurtoelage in te voeren. En die huurtoelage wordt dan weer vertraagd door PS, die vreest voor een ontsporing van het budget en aan Minister Fremault had gevraagd om eerst een huurrooster op te stellen. De PS die in haar programma wel voor een striktere huurprijsomkadering en de invoering van een paritaire huurcommissie is, maar dit in het Brusselse regeerakkoord niet heeft kunnen/willen doordrukken.

Resultaat van dit alles : een halfslachtig, louter indicatief rooster van richthuurprijzen dat onvoldoende rekening houdt met de slechte kwaliteit van Brusselse huurwoningen, de gewone huurder met een laag inkomen niet helpt (dat hij met zijn/haar verhuurder zou kunnen http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2016-17/00035/images.pdfonderhandelen is een waanidee) en dat geen perken stelt aan de voortdurende stijging van de huurprijzen in Brussel.

Meer info vindt u hier : http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2016-17/00035/images.pdf