Verdediging van het recht op wonen : verkenning van verschillende actiemodellen

14/09/2017
Dinsdag 9 januari 2018 van 9u30 tot 16u30

Sprekers:

  • Damien Charles en Marie De Vroey, medewerkers vorming en mobilisatie bij Quinoa asbl.

Als beroepskracht of vrijwilliger, we zijn met velen om te ijveren voor de realisatie van het recht op wonen. Tijdens deze vorming, die een ganse dag duurt, nemen we de tijd om stil te staan bij:
- onze houding tegenover onrecht en de zin van ons engagement
- de vorming van een sociale beweging
- de verschillende actiemodellen
Deze vorming geeft u de gelegenheid om na te denken over verschillende manieren van actie voeren binnen de eigen vereniging en in samenwerking van andere personen en verenigingen.

Online inschrijvingsformulier

Praktische informatie