Sociale huisvesting : kroniek van een decennium voor bijna niets

06/02/2018
De BBRoW publiceert haar somber bilan van de bouw van sociale woningen in het Brusselse Gewest. De aanvankelijke triomfantelijke berichten liggen ver achter ons. De regering verzekerde ons dat ambitieuze plannen de lange wachtlijsten zouden verminderen. 12 jaar later is de realiteit helemaal anders..

Ondanks twee gewestelijke huisvestingplannen met massale financiële middelen, het Plan voor de Huisvesting en de Alliantie Wonen, zijn de resultaten ontluisterend. Tijdens de periode van de twee plannen zijn er minder sociale woningen gerealiseerd dan de jaren voordien. Het Gewest bouwt de laatste jaren gemiddeld 110 sociale woningen per jaar ; we zijn dus nog ver van het globale doel van 6.500 sociale woningen. Vijf jaar na de lancering zoekt men voor de woningen van de Alliantie Wonen nog altijd wanhopig naar terreinen.

Het Brusselse Gewest beschikt nochtans over meerdere honderden hectare terreinen waarop duizenden woningen zijn gepland, maar zeer weinig sociale woningen. Een ook de Brusselse gemeenten hebben nog terreinen. Sommige gemeenten werken actief mee aan het Plan voor de Huisvesting, maar andere verzetten zich zelfs tegen de bouw van nieuwe sociale woningen. Er zijn dus genoeg terreinen om sociale woningen te bouwen, maar de politieke wil ontbreekt.

Andere oorzaak voor deze mislukking is dat de uitvoering van de plannen werd toevertrouwd aan de BGHM, een operator die lange tijd niet over het personeel en de capaciteiten beschikte om de plannen en projecten tot een goed einde te brengen. De nodige versterking is heel laat gekomen.

Sociale huisvesting : kroniek van een decennium voor bijna niets kijkt achter de schermen van de goednieuws-show. Vandaag staan er meer dan 43.000 kandidaten op de wachtlijst voor een sociale woning. Het is daarom van levensbelang dat de sociale huisvesting de prioritaire plaats krijgt die het verdient, ook in de ontwikkeling van deze stad. Er moeten dwingende quota komen voor de bouw van sociale woningen op publieke terreinen en bij privé-projecten.