Een impuls voor transitwoningen

05/06/2018
Een transitwoning is een belangrijk element in de strijd tegen ongezonde woningen, huiselijk geweld of thuisloosheid waarvan de aanpak vast botst op het probleem van herhuisvesting.

Gemeenten kunnen hier initiatieven nemen. Ze staan op de eerste plaats wanneer inwoners onverwacht hun woning kwijtraken zoals bij brand of een onmiddellijke sluiting van de woning. Wanneer gemeenten dan over transit- of doorgangswoningen beschikt, kan ze een welkome, tijdelijke oplossing aanbieden