De huurprijzen van woningen van gemeenten en OCMW’s verlagen

20/09/2018
Naast de sociale woningen zijn er ook nog andere operatoren die openbare woningen of woningen van sociale aard verhuren in Brussel. Er zijn de sociale verhuurkantoren (SVK’s) en de gemeenten en OCMW’s. Die laatste verhuren samen meer dan 9500 woningen. Dat is niet niets. Maar opgelet, niet alle 9500 woningen worden tegen een sociale prijs verhuurd. Verre van. Een deel van de woningen, zogezegd middenklasse woningen, worden verhuurd aan prijs die de marktprijzen benaderen. De andere woningen, de gesocialiseerde woningen, zijn woningen die zijn gerealiseerd met gewestsubsidies en die betaalbaar zijn.

Gezien het grote gebrek aan sociale woningen in Brussel zouden we er terecht van mogen uitgaan dat openbare verhuurders zoals gemeenten en OCMW’s een inspanning leveren om hun woningen goedkoop te verhuren. Ze zijn immers geen gewone verhuurders en moeten alles in het werk stellen om betaalbare woningen aan te bieden aan gezinnen met een laag inkomen, die het merendeel van de Brusselse huurders uitmaken. De gemeenten kunnen dat op verschillende manieren doen.