Privékapitaal bestormt het sociale : nieuw voor de sociale verhuurkantoren

27/02/2019
In onze vorige studie hadden we het over de moeilijkheden bij de bouw van meer sociale woningen en de aarzelende houding van de Brusselse politici om de sociale huisvesting in dit gewest te verdedigen. Nu schenken we aandacht aan de realisatie van woningen van sociale aard door de privésector, een piste die door de privé-promotoren tot voor kort nauwelijks gebruikt werd omdat ze niet rendabel genoeg zou zijn.

Maar sinds kort is er iets nieuws aan de hand bij de sociale verhuurkantoren
(svk’s), die al jaren werken aan een socialisering van de private huisvestingsmarkt.
Waar in 1998 7 svk’s 450 woningen beheerden, zijn dat ondertussen
5.500 woningen beheerd door 24 sociale verhuurkantoren.

Die svk’s zien de laatste tijd alsmaar meer privé-investeerders en privé-promotoren
langskomen die hun nieuwbouwwoningen willen laten beheren
door een svk. Niet meteen voor het sociale doel, maar wel omdat, door de
subsidies van de overheid, er nu wel sprake is van een zeker rendement.

Dit fenomeen is nieuw. Het gaat voorlopig nog maar om een paar svk’s en
een paar promotoren, maar voor de svk’s gaat het wel om honderden nieuwe
woningen. Dat vraagt de nodige aanpassingen voor de svk’s en zou wel eens
de machtsverhouding verhuurder/svk kunnen beïnvloeden.

Onze studie is in drie delen opgebouwd. In het eerste deel bekijken we de
historische evolutie van de svk-sector, in het tweede deel bekijken we de
nieuwe actoren, hun strategie, verwachtingen en logica, in het derde deel
hebben we het over de mogelijke risico’s voor de svk’s.