MicroFestival - Een baksteen in het gezicht

11/03/2019
Waar je ook actief bent in het welzijnswerk of de sociale actie, je stoot al snel op huisvesting als een fundamenteel probleem

Waar je ook actief bent in het welzijnswerk of de sociale actie, je stoot al snel op huisvesting als een fundamenteel probleem.

Buurthuis Bonnevie, het Centre Vidéo de Bruxelles (CVB), de Brusselse Federatie van Unie voor de Huisvesting (BFUH), Inter-Environnement Bruxelles (IEB), FDSS en de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) hebben daarom het initiatief genomen om samen het Micro Festival « Een baksteen in het gezicht » te organiseren.

« Een baksteen in het gezicht » wil sensibiliseren over huisvesting, verbanden creëren tussen personen die samen actie willen voeren en samenwerkingen opzetten ook buiten de sector huisvesting.

13h30
Onthaal

14h –15h30
Projectie film "Jeu de loi" en interventies BBRoW en BFUH over de wooncrisis in Brussel en onze voorstellen om die crisis te bestrijden.
Trailer https://vimeo.com/242549752

15h 30–18h
We overleggen samen hoe we samenwerkingen kunnen opzetten en actie voeren

18h-20h
Drink en hapje
Vrije bijdrage

20h-22h
Projectie van de documentaire
The Water Front
Trailer http://waterfrontmovie.com/
Debat over huisvesting en energiearmoede

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht
https://frama.link/EenBaksteenInHetGezicht