Praktijkopleiding: Toegang tot sociale huisvesting: toegang tot sociale huisvesting en de rechten en plichten van de huurder

19/03/2019
Dinsdag 7 mei 2019 van 9u30 tot 12u30

Spreker:
- Dienst Vorming van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

Deze praktische opleiding zal in eerste instantie gericht zijn op het toewijzingssysteem, de schrappingen en mutaties in de sociale huisvesting.
In een tweede stap worden de rechten en plichten van de huurder in de sociale huisvesting besproken.

Praktische informatie

Online inschrijvingsformulier