Atelier : gentrificatie in het Brussels Gewest: update...

19/03/2019
Dinsdag 21 mei van 9u30 tot 12u30

Spreker:
- Sarah De Laet, Inter-Environnement Bruxelles (IEB)
- Een buurtcomité (spreker nog vast te leggen)
- de tussenkomst van een universitair onderzoeker is ook voorzien

Gebaseerd op het Engelse woord "gentry" ("de kleine bourgeoisie") is gentrificatie of het proces van gentrificatie van wijken nu welbekend in Brussel.
Met de hulp van Sarah De Laet, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), zullen we proberen om de processen die de afgelopen jaren in Brussel aan de gang zijn en de rol van de belangrijkste actoren in deze transformaties te analyseren.
Tot slot, om aansluiting te vinden bij het veld, zal een buurtcomité zijn ervaringen met ons komen delen.

Praktische informatie

Online inschrijvingsformulier