SOHONET

Contact:

Emile De Motlaan, 19
1000 Brussel
Tel: 0477 583 703
info@sohonet.be

Contact persoon:
Barbara Charles de la Brousse

Online bekijken :

www.sohonet.be

SOHONET (SOcietal HOusing NETwork) is een samenwerkingsplatform dat tot doel heeft het creëren van woningen te bevorderen en te stimuleren om zo bij te dragen aan de verbetering van de toegang tot waardige en duurzame huisvesting voor kwetsbare groepen. Om de creatie van woningen te activeren, wil SOHONET de ontmoeting tussen actoren uit de associatieve, private (alternatieve vastgoedontwikkelaars, sociale investeerders, geëngageerde academici) en publieke sector vergemakkelijken door hen een ruimte te bieden voor ontmoeting, uitwisseling en co-creatie via de organisatie van werkgroepen of thematische evenementen.

SOHONET wil ook zijn doelstellingen en opdrachten binnen zijn netwerk bevorderen door middel van gepaste communicatie en naar de overheid toe om de belemmeringen voor het creëren van huisvesting van sociale aard weg te nemen door middel van innovatieve lobbyactiviteiten.