Eigendom, een fundamenteel recht volop in herschikking

15/11/2019
Naar aanleiding van het colloquium "Van wie is Brussel", stellen we een reeks analyses voor, geschreven door verschillende specialisten inzake huisvesting. Deze verschillende benaderingen stellen ons in staat om eerst een stap terug te doen inzake het beleid dat op het vlak van huisvesting wordt gevoerd, en vervolgens om anti-speculatieve vormen van huisvesting en modellen van zelfbeheer te ontdekken.

Voor de BBRoW is het essentieel om onze manieren van wonen in de stad te heroverwegen, zodat ze zich op een veerkrachtige manier kan ontwikkelen om te voorzien in de basisbehoeften van haar inwoners op de middellange en lange termijn. Laten we de beleidsmakers nieuwe ideeën influisteren, want het is de hoogste tijd om het paradigma te veranderen!

Ons Burgerlijk Wetboek uit 1804 maakte van eigendom een "absoluut" recht. Tegenwoordig zijn er tal van beperkingen op het recht van de eigenaar, met name gerechtvaardigd door het woonbeleid. Hoe kan deze verschuiving worden verklaard? Zoals elk mensenrecht is het recht op eigendom diepgaand aan het evolueren, het beweegt mee met de tijd en de behoeften van de tijd; de veranderingen waartoe het zich vandaag de dag leent, vereist zeker de volgende toelichting.

Lees de analyse