Recht op wonen, een kwestie van gender ?

07/04/2020
Nieuwe datum:
Vrijdag 16 oktober 2020 van 9u30 tot 12u30 of van 13u30 tot 16u30
VOLZET

Theoretische opleiding
Nieuwe datum:
Vrijdag 16 oktober 2020 van 9u30 tot 12u30 of van 13u30 tot 16u30
VOLZET

Spreekster: Chloé Salembier – lid van de vzw Angela D., lesgeefster en onderzoekster bij de faculteit architectuur, architect-ingenieurwetenschappen en stedenbouw van de Université Catholique de Louvain (LOCI/UCL)

In het Brussels Gewest heeft de huisvestingscrisis een grotere impact op vrouwen dan op mannen en dat omwille van economische redenen (loon- en pensioenkloof), sociale redenen (stereotypen van vele huisvestingsactoren) en politieke redenen (ruimtes worden nog steeds voornamelijk door en voor mannen ontworpen). De culturele normen degraderen vrouwen echter nog steeds naar de huiselijke ruimtes waar ze voornamelijk verantwoordelijk voor zijn.
Deze vorming zoekt antwoorden op verschillende vragen die gender en huisvesting met elkaar verbinden: Wat zijn de woontrajecten die leiden tot slechte huisvesting voor vrouwen? Wat zijn de praktijken en woonomstandigheden voor ieder van ons ? Hoe kunnen we ons meer inclusieve ruimten en bestuursvormen voor iedereen in de woningbouw voorstellen?

Praktische informatie

Online inschrijvingsformulier