Atelier des droits sociaux

Conctact:

Rode Poortstraat 4
1000 Brussel
Tel: 02 512 71 57 ou 02 512 02 90
Fax: 02 512 76 68
Mail: droitdubail@ladds.be

Permanenties:
Dienst Huurrecht:
- maandag van 13u tot 16u (telefonisch en ter plaatse);
- maandag van 16u tot 20u (enkel ter plaatse);
- donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u (telefonisch en ter plaatse);
- vrijdag van 9u tot 12u (telefonisch en ter plaatse).
Dienst werk/sociale zekerheid en sociale hulp:
- dinsdag van 9h tot 12h en van 13h tot 16h (telefonisch en ter plaatse);
- woensdag van 9h tot 12h (telefonisch en ter plaatse).

Dienst algemeen onthaal:
- maandag van 13u tot 16u;
- dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u;
- woensdag en vrijdag van 9h tot 12h.

Online bekijken :

http://atelierdroitssociaux.be

Atelier des Droits Sociaux heeft tot doel actief burgerschap voor iedereen te bevorderen en te strijden tegen uitsluiting op economisch, juridisch en politiek gebied, meer bepaald wat betreft werk, huisvesting, gezondheid, sociale zekerheid, sociale bijstand en rechtsbijstand.

De vereniging besteedt bijzondere aandacht aan personen die moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van alle rechten die nodig zijn om ten volle aan het sociale leven deel te nemen, en aan de vrijwaring en de ontwikkeling van de mechanismen voor sociale solidariteit.

In dit perspectief zijn de doelstellingen de ontwikkeling en uitvoering van middelen die alle burgers in staat stellen hun rechten te kennen, te doen gelden en zich collectief te organiseren om deze te verdedigen of te bevorderen, met name door middel van een zo breed mogelijke voorlichting, rechtsbijstand, passende opleiding en steun voor initiatieven op het gebied van collectieve organisatie.
In hetzelfde perspectief heeft de vereniging ook tot doel de politieke, economische en sociale autoriteiten te informeren en bewust te maken van situaties van uitsluiting van sociale rechten.

Atelier des Droits Sociaux biedt verenigingen en het publiek educatieve instrumenten en algemene documentatie over sociale rechten aan met het oog op:

  • Bevordering van sociale rechten
  • Bestrijding van de mechanismen van sociale uitsluiting
  • Democratisering van de rechtscultuur.

De vzw is door de Federatie Wallonië-Brussel erkend als algemene organisatie voor permanente vorming en door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als vereniging die zich inzet voor integratie via huisvesting.
Het wordt als een gezondheidsinitiatief gesteund door de Franse Gemeenschapscommissie.
Het is erkend als 1ste lijns juridische dienst door de Federale Overheidsdienst Justitie.