Coronacrisis en lockdown - Huurders in nood: Doe meer en sneller!

22/04/2020
Afgelopen donderdag heeft de Brusselse regering bij monde van de staatssecretaris van huisvesting, Nawal Ben Hamou, een reeks maatregelen bekendgemaakt om de huurders te steunen die hard zijn getroffen door de effecten van de coronacrisis. De maatregelen hebben betrekking op de betaling van de huur, de opzegging en het einde van de huurovereenkomst en de bijzondere situatie van de studenten die noodgedwongen bij hun ouders moeten verblijven.

De Brusselse regering voorziet :

Een premie om de privé-huurders die moeite hebben met het betalen van de huur vanwege de vermindering van hun inkomen ten gevolge van de coronamaatregelen te helpen. Deze premie moet nog concreet worden uitgewerkt.

Een bevriezing van de opzeggingstermijnen met ingang van 16 maart en tot het einde van de lockdownmaatregelen ;

Een vermindering van de opzegtermijn tot één maand voor studentenhuurovereenkomsten (in plaats van 2 maanden) en de huurovereenkomsten van korte duur voor een studentenwoning (in plaats van 3 maanden).

Wij juichen deze initiatieven toe, hoewel ze laat genomen zijn. De huren van april zijn al betaald en de maand mei nadert snel, terwijl de premie nog altijd concreet moet gemaakt worden. Bovendien vinden we dat deze maatregelen niet ver genoeg gaan en dat ze helemaal niet anticiperen op de periode na de lockdownmaatregelen.

Lees de analyse