De huurwaarborg - Het laatste nieuws in Brussel

02/11/2020
Het geld bijeenzoeken dat nodig is om de huurwaarborg te betalen, blijft een groot obstakel voor de toegang tot huisvesting. De armste personen weten er alles van. Tot voor kort kwamen vrijwel alleen de OCMW’s daarbij ter hulp. Het Brusselse Gewest wilde die situatie veranderen door de onderbenutte huurwaarborg van het Woningfonds aan te passen. Onze balans twee jaar na de hervorming.

Het Woningfonds verstrekt al 20 jaar huurwaarborgen in de vorm van lening op afbetaling, maar met een beperkte impact. In 2017 gaf het Woningfonds 187 leningen, terwijl de Brusselse OCMW’s in datzelfde jaar meer dan 2600 huurgaranties verstrekten. De regering-Vervoort II (2014–2019) beloofde de OCMW’s financieel te ontlasten door het Woningfonds extra middelen te geven om die garantie over te nemen.

Twee jaar geleden werd het leningsysteem van het Woningfonds aangepast om meer rekening te houden met de realiteit van de huurders : de terugbetalingsperiode werd verlengd om zo het bedrag van de maandelijkse afbetalingen te verminderen en het Bruhwa-fonds werd gelanceerd voor degenen die geen lening konden krijgen (20% van de aanvragen!) omwille van een te grote schuldlast of een te kleine terugbetalingscapaciteit.

In een eerdere analyse wezen we al op belang van het Bruhwa-fonds, dat twee belangrijke obstakels voor huurders moest helpen overwinnen. In de eerste plaats de betaling van hoge maandelijkse aflossingen, omdat via het Bruhwa-fonds de huurwaarborg wordt bekomen zonder afbetaling en met terugbetaling aan het einde van de huurovereenkomst. Vervolgens, de stigmatisatie gekoppeld aan de tussenkomst van een derde partij (het OCMW), omdat het geld wordt gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.

Lees de analyse