Convivence / Samenleven

Contact :

Zespenningenstraat 56
1000 Brussel
Tel : 02 505 01 30
Fax : 02 505 01 39
Mail : info@convivence.irisnet.be
_ Facebook

Permanenties :

• Huurders:
- dinsdag van 14u tot 16u
- donderdag van 9u30 tot 11u30
• Eigenaars: dinsdag van 10u tot 13u30 of op afspraak

Online bekijken :

http://www.convivence-samenleven.be/

Samenleven-Convivence is een vereniging die huurders en eigenaars bijstaat in hun zoektocht en behoud van een degelijke, betaalbare woning, actief in 1000 Brussel in de wijken « Anneessens-Fontainas », « Zenne », « Begijnhof-Klein Klein Kasteeltje» (Vijfhoek).

Onze diensten :

• Informatie en advies : over de huurovereenkomst, de rechten en plichten van huurders/verhuurders, de toegang tot een openbare woning (sociale woningen, gemeentewoningen, …), de huurtoelage, de huisvestingscode, de renovatiepremies, …

• Administratieve bijstand : inschrijving bij een sociaal verhuurkantoor, de gemeentelijke huisvestingsdienst, een sociale woning, aanvraag huurtoelage, brieven naar de eigenaar/huurder, …

• Technische bezoeken : diagnostiek van de staat van de woning, opsporen ongezonde woningen, vaststellen noodzakelijke werken of herstellingen,…

• Sociale en juridische bijstand : contacten met advocaten, klachten bij de Huisvestingsinspectie, procedure bij het vredegerecht,…

• Opvoeding op het vlak van wonen : individuele begeleiding en organisatie van collectieve informatiesessies.

• Samenleven-Convivence neemt deel aan verschillende wijkcontracten waarbij ook voor de bewoners in die wijken permanenties worden georganiseerd.