Buurthuis Bonnevie

Contact:

Bonneviestraat 40
1080 Molenbeek
Tel : 02/410 76 31
Fax : 02/411 80 33
Mail : bonnevie@bonnevie40.be

Permanenties

Vanaf 9u tot 12u40 en vanaf 13u40 tot 17u

Online bekijken :

http://bonnevie.vgc.be

Buurthuis Bonnevie is actief in het centrum van Molenbeek. De werking is vooral gericht op huisvesting en woonomgeving.

Met de buurtbewoners wordt een werking opgezet rond de verbetering van de openbare ruimte en het leefklimaat in de buurt. Zo worden de bewoners georganiseerd om inspraak te krijgen bij stadsvernieuwingsoperaties, wordt er jaarlijks een buurtfeest georganiseerd, worden de bewoners via een buurtkrant geïnformeerd van wat er reilt en zeilt in de buurt,…

Daarnaast wordt er ook gezocht naar oplossingen voor de individuele huisvestingsproblemen voor de buurtbewoners. Daarvoor worden verschillende instrumenten gebruikt:

De klusjesdienst gaat bij bejaarden en kansarmen kleine klussen opknappen.

Het renovatiecentrum richt zich tot huiseigenaars. Zij worden begeleid bij het volledige verbouwingsproces.

De huisvestingspermanentie richt zich vooral tot huurders. Zij worden geholpen bij het zoeken naar een woning, er wordt juridisch advies gegeven, er worden vormingsactiviteiten georganiseerd,…

De uitleendienst verhuurt gereedschap en geeft technisch advies aan verbouwers. Het is open maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9-12 u en dinsdag van 14-18 u, Kolonstraat 54

De permanentie gaat door elke dinsdag van 14 tot 18 u en elke donderdag van 9 tot 12 u.