Art.23 # 19 - Concrete pistes voor een omkadering van de huurprijzen

31/05/2005
In dit nummer van Art. 23 komt u meer te weten over de manier waarop de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen een omkadering van de huurprijzen wil ingevoerd zien.

INHOUD :

3_ Edito
5_ Inleiding
11_ De huurprijs is niet altijd vrij geweest
- Vrijheid met zware gevolgen
- Aandeel van huur in het gezinsbudget hoger dan 41%
- 15% van de woningen zijn niet aangepast aan de gezinsgrootte
- Maximale woonlast van 25%
17_ Omkadering van de huurprijzen via de woningfiscaliteit
- De belasting van de verhuurder
- Een aanpassing van de vastgoedbelasting voor de verhuurder
21_ De omkadering van de huurprijzen in Brussel
- Het opstellen van referentiehuurprijzen
- Het verbinden van de regionale hulpmaatregelen inzake wonen met deze referentiehuurprijzen
- Een nieuwe onroerende voorheffing
25_ Voorbeelden van huurprijsomkadering in onze buurlanden
- Nederland
- Frankrijk
27_ Een woning is geen commercieel product
29_ Besluiten

Om Art. 23 te downloaden, klik op onderstaande bijlage.